БГ-Фантастика:Отнемане на правата за редактиране

От БГ-Фантастика
Версия от 19:37, 17 декември 2006 на Григор Гачев (беседа | приноси) (създаване на страницата)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Wikipedia ban е пълно отнемане на правата за редактиране в БГ-Фантастика за даден потребител. Такова отнемане на правата може да бъде временно или неопределено и потенциално постоянно. Нормалните покани към повече от шест милиарда души по целия свят да се "редактира тази статия" не се отнасят за потребители с отнети права. На такива потребители просто не е разрешено да редактират БГ-Фантастика.

Отнетите права за редактиране са различни от блокирането, което администраторите използват за да предотвратят даден адрес или потребителска сметка да редактира БГ-Фантастика. Различните видове блокиране са механизмите да се приложи отнемането на правата за редакция, но те се използват и по други причини (като например спиране на някои роботи), и не са единственият механизъм за забраната.

Ако правата Ви за редактиране са отнети, моля спазвайте забраната и не редактирайте БГ-Фантастика, докато забраната продължава. Можете още да подпомогнете непряко проекта, като публикувате материали или статии при условията на лиценза за свободна документация на ГНУ или като обществено достояние другаде в интернет, които материали уикипедианците ще могат да използват като източници. От друга страна, можете да се присъедините към някои от нашите клонове (или да използвате софтуера и съдържанието, за да създадете собствен клон).

Решение за отнемане на правата за редактиране

Решението да се отнемат правата за редактиране на даден потребител може да се вземе по следните начини:

  1. Общността на БГ-Фантастика може да вземе решение в съответствие с подходяща политика, приета от общността с консенсус или (по-рядко) ако има консенсус по самия дискутиран случай.
  2. Приети с гласуване правила могат да налагат служебно отнемане на правата за редактиране за особено тежки нарушения на политиката на БГ-Фантастика. Съответното правило трябва да дефинира точно обстоятелствата, при които се отнемат правата, както и продължителността на забраната.
  3. Създателят на това Уики, Григор Гачев, си запазва правото да отнема правата за редактиране на потребители по лична преценка.

Обжалване

Отнемания на правата за редактиране по решение на общността, или в съответствие с приети правила, могат да се обжалват пред Григор Гачев. Той си запазва правата да отменя наказанията (но не е твърде вероятно да го направи).

Наказание при нарушение

Наказанието за нарушение на забраната е, че "отброяването на наказанието" автоматично започва отначало (никакво допълнително решение не е необходимо). Например, ако правата за редакция на Фред са отнети за десет дни, но той на шестия ден наруши забраната, правата му се отнемат автоматично за още десет дни вместо оставащите 4 дни. Така Фред ще е с отнети права общо за шестнадесет дни, ако, естествено, не наруши пак забраната.

Потребители с отнети права и лош самоконтрол могат да поддържат постоянно забраната, поне докато отново придобият самоконтрол и изтърпят забраната си.

Отношение към потребители с отнети права

Неподходящо е "заяждането" с потребители с отнети права, възползването от ограничението им за подигравки. Отнемането на правата е неприятно дори и без допълнителен тормоз. Важен принцип е да не се отправят коментари към потребители с отнети права, тъй като те не могат лесно да отговорят, без да нарушат забраната си, което е недопустимо. Нашата цел е да улесним максимално потребителите, чийто права за редактиране са отнети, да напуснат (постоянно или за периода на забраната) БГ-Фантастика с ненакърнена чест и достойнство.

От друга страна, можете свободно да говорите с тези потребители извън БГ-Фантастика (например по е-мейл или в някой от чат-каналите).

Прилагане

Решенията за прилагане на забрана за редакция се опитват да балансират няколко различни желания:

  • Повишаване на качеството на енциклопедията
  • Избягване на неудобството на жертви на сгрешена самоличност.
  • Увеличаване на потребителите, които могат да редактират (с желание) БГ-Фантастика.
  • Отказване и недопускане на потребители с отнети права да редактират БГ-Фантастика.

Като резултат, прилагането на забраната може да стане по няколко начина. Забележете, че никой не е задължен да прилага или помага за прилагането на някоя забрана.

Дълготрайно блокиране: БГ-Фантастика обикновено ще блокира IP адреси на потребители с отнети права, ако редактират от статичен адрес, за периода на наложената забрана. В крайни случаи могат да бъдат блокирани поредици от IP адреси за периода на забраната.

Блокиране на потребителско име: основната потребителска сметка на потребителя с отнети права се блокира за периода на забраната. Ако потребителят създаде допълнителни сметки, с които наруши забраната си, те също могат да бъдат блокирани. Вижте също бележката за "превъплъщенията" по-долу.

Краткотрайно блокиране на IP адрес: ако потребителят редактира от поредица IP адреси, нормално е да се използва краткотрайно блокиране, ако потребителят наруши забраната. 24 часа е типичният период, който може да е различен в зависимост от големината на мрежата и др.

Възвръщане: всички редакции, направени от потребител с отнети права, независимо от тяхното качество, могат да се възвърнат от всеки друг потребител. Тъй като потребителят няма разрешение да прави тези редакции, няма нужда да се обсъжда възвръщането. Молим потребителите да се въздържат и да не възстановяват редакциите, направени от потребители с отнети права.

Като основна препоръка, помислете дали, ако намерите същия текст на друг сайт с отворено съдържание, качеството му е толкова добро, че бихте го копирали в БГ-Фантастика? Ако не, вероятно не трябва да го възстановявате. Освен това, трябва да внимавате за възможни проблеми с текста. Ако например потребителят с отнети права е известен с пристрастната си гледна точка към дадена тема, внимавайте точно за това.

Ако даден редактор умишлено възстанови дадена редакция от потребител с отнети права, той поема отговорност за нея и не е полезно редакцията да се възвръща наново, което би причинило ненужни конфликти в общността.

Изтриване: не е възможно да се възвръщат новосъздадени статии - такива статии могат да бъдат изтривани. Редакторите могат да добавят статията към БГ-Фантастика:Страници за изтриване и да добавят шаблона {{изтриване}} в началото.

Ако някой друг е редактирал тази страница, особено ако са направени значителни промени, изтриването не е подходящо. Ако смятате, че е необходимо, опитайте да премахнете или преработите съдържанието, въведено от потребителя с отнети права и оставете съдържанието, добавено в последствие.

"Превъплъщения"

"Превъплъщение" има, когато потребител с отнети права се връща в БГ-Фантастика с фалшива самоличност и друго потребителско име. Това е трудно за преценка, а и трябва да вземем предвид всички изложени по-горе точки. При очевидни превъплъщения просто новите потребителски сметки се блокират и редакциите - възвръщат, както е описано по-горе.

Проблем обикновено възниква, когато някои редактори се усъмнят, че нова потребителска сметка се ползва от потребител с отнети права. Първото нещо в този случай е да се попита. Ако се касае за сгрешена самоличност, засегнатият от грешката обикновено ще положи усилия, за да докаже всячески, че не е личността, за която е смятан. Това винаги разрешава проблема и всички могат взаимно да се извинят и да продължат заедно работата си върху енциклопедията в подновена обстановка на доверие. Тази малка неловкост е много по-добра от продължително съмнение.

Понякога, "заподозряният в превъплъщение" не отговаря ясно на въпросите, а започва да увърта и да говори за правото на анонимност, или за невинност до доказване на противното, или въобще не отговаря. Очевидно това не намалява съмненията, а увеличава увереността, че заподозреният в превъплъщение наистина е превъплъщение. Тези факти, заедно с кратко изложение от имащите подозрение редактори, обикновено са достатъчни, за да се блокира сметката, въпреки че са възможни случаи предизвикващи спорове.

Вижте също