БГ-Фантастика:Политика за блокиране

От БГ-Фантастика
Версия от 00:39, 3 август 2007 на Ботчо (беседа | приноси) (Бот - Шаблон за производност на статията)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Блокиране е едно от техническите средства, чрез които се налагат забраните за редактиране. То се използва и срещу вандализъм, роботи и неподходящи потребителски имена.

Има три вида блокиране:

  • На потребителски сметки
  • На анонимни IP адреси
  • На поредици от IP адреси

Администраторите могат да прилагат и трите блокирания за неограничено време, но блокиранията трябва да са съобразени с нашата политика. Блокиране на потребителски имена може да се използва за налагане на отнети права за редактиране или при случаи на вандализъм.

Въпреки многобройните заявки, програмният продукт на БГ-Фантастика не позволява блокиране достъпа само на определен редактор до определена статия. Възможно е единствено да се блокират достъпът на даден редактор до всички статии и достъпът на всички анонимни и/или регистрирани редактори до дадена статия.

Кога може да се използва блокиране[редактиране]

Случаите, когато администратори могат да блокират потребители са изброени по-долу. Блокирането не трябва да се използва в други случаи. По-специално, блокиране не трябва да се използва срещу мнения, различни от общоприетото или при еднократни прояви на вандализъм.

Роботи[редактиране]

При всеки случай, когато роботът изглежда е загубил контрол, администраторите могат да го блокират.

Вандализъм[редактиране]

Вижте БГ-Фантастика:Вандализъм за подробности относно политиката ни.

Администраторите, по тяхна преценка, могат да блокират IP адреси, които разрушават БГ-Фантастика. За динамични адреси такова блокиране продължава 24 часа. За статични адреси блокирането също продължава 24 часа, но при повторни проблеми нарушителите могат да се блокират за срок до един месец.

Администраторите могат да блокират за постоянно потребителски сметки, чийто редакции са почти само вандализъм. Ако обаче потребителската сметка прави и добри редакции, не би трябвало да се блокира по този начин.

Превъплъщения на блокирани вандали могат също да се блокират ако продължават вандализма или ако редактират по начин, който предполага, че ще го продължат.

Блокиране не трябва да се прилага при отделни случаи на вандализъм.

Потребителски имена[редактиране]

Според нашата политика за потребителски имена, обидни, умишлено объркващи и други неподходящи потребителски имена не са разрешени и могат да бъдат блокирани от администраторите.

Администраторите могат да наложат смяна на потребителското име като го блокират (безсрочно, в полето се въвежда "infinite").

Трябва да се внимава при отблокирането (свалянето на блокирането) на IP адреси. За да се отблокира адрес, но не потребителско име, изчакайте друг потребител да се опита да редактира страница, тогава в Списък на блокирани IP-адреси и потребители ще се появи съобщение 12.34.56.78 беше блокиран, защото използва същия адрес като Потребител:Име. Натиснете на "отблокиране" до съобщението - потребителят ще може да "влезе" със собственото си потребителско име.

Ако дадена потребителска сметка е била блокирана и за вандализъм, и за неподходящо потребителски име, IP адресът се оставя автоматично блокиран.

Потребителски имена, които са създадени с цел да изглеждат като други съществуващи потребители се блокират моментално. Техните IP адреси се оставят автоматично блокирани.

Разрушение[редактиране]

Администраторите могат по своя преценка да блокират IP адреси, които разстройват нормалното функциониране на БГ-Фантастика. Кое е разрушение трябва да се определя обективно според конкретна политика. То може да включва промяна на коментари, подписани от други потребители или умишлено извършване на заблуждаващи редакции. Потребителите трябва да бъдат предупреждавани, че нарушават политиката, преди да бъдат блокирани. За динамичните IP адреси блокирането трябва да бъде за срок от 24 часа. За статичните IP адреси и регистрираните потребители блокирането е първоначално за 24 часа, но при повторни нарушения може да бъде удължено до максимум един месец.

Администраторите могат също да блокират и сметки на нови потребители, които извършват разрушителни редакции, за какъвто и да е срок или за постоянно, по свое усмотрение. „Марионетки”, които са създадени с цел нарушаване политиката на БГ-Фантастика, трябва да бъдат блокирани за постоянно. Все пак, срещу изолирани инциденти или нарушения от IP адреси или регистрирани потребители, които извършват смесица от разрушителни и полезни редакции, не трябва да се използва блокиране.

Превъплъщенията на блокирани потребители, извършвали разрушения, ще бъдат блокирани пак, ако те продължат да рушат, или ако те извършват редакции, подсказващи, че възнамеряват да продължат да рушат - напр.: "НЕ МОЖЕШ ДА МЕ БЛОКИРАШ!!11!!" или "ХАЙДЕ ЗАЕДНО ДА УНИЩОЖИМ БГ-Фантастика!!11!!" Даден потребител трябва да остане неблокиран, ако няма консенсус че трябва да бъде блокиран в съответствие с тази политика.

Отнети права за редактиране[редактиране]

Потребители, на които са отнети правата за редактиране, обикновено са блокирани от БГ-Фантастика. Правата могат да се отнемат като резултат от някое от следните положения:

  • Консенсус на общността, че на дадения потребител трябва да се снемат правата за редактиране:

Ако стане очевидно, че дадена потребителска сметка е "превъплъщение" на съществуващ блокиран потребител, новата потребителска сметка също се блокира.

Анонимни или общодостъпни междинни сървъри (proxy)[редактиране]

Администраторите могат и се препоръчва да блокират безсрочно ИП адреси на междинни сървъри [1]. Вижте цялата нишка с дискусия относно легитимността да се използват анонимни междинни сървъри при редактиране БГ-Фантастика.

Лични нападки, заплаха за редактори[редактиране]

Блокиране може да се приложи при отправяне на заплахи или действия (включително извън сайта на БГ-Фантастика), които излагат някои редактори на политическо, религиозно или друго преследване от правителства, работодатели или други. Всеки администратор може незабавно да приложи блокиране при установяване на такава заплаха. Вижте също Никакви лични нападки.

Кога не може да се използва блокиране[редактиране]

Случаите, когато се прилага блокиране, са подробно изброени по горе. Блокирането не трябва да се прилага при никакви други обстоятелства. Ако желаете да използвате блокиране в други случаи, моля, първо обсъдете промяната на политиката или потърсете други решения. По-специално, блокирането не трябва да се използва срещу:

Непопулярни мнения[редактиране]

Блокирането не може да се използва, за да се попречи на даден потребител да излага непопулярни мнения. Обсъждането на съдържанието трябва да се проведе между потребителите на дискусионната страница на статията или на собствените им потребителски дискусионни страници. Ако спорът не бъде разрешен по този начин, има ясно дефинирана процедура за разрешаване на спорни въпроси. За повече подробности вижте Разрешаване на спорове.

Самоблокиране[редактиране]

На потребителите не е разрешено да се блокират сами или да искат да бъдат блокирани временно за ползване на Уикиотпуск или пътуване. Такова блокиране обърква хората, които следят дневника на блокиранията. То евентуално може да причини проблеми поради автоматично блокиране на IP адреси - много IP адреси са или динамични, или споделени, и следователно е възможно по невнимание да бъдат блокирани много други потребители.

Освен това, такова безсмислено използване на функцията за блокиране омаловажава нещо, което трябва да бъде сериозно. Тъй като администраторите могат сами да се отблокират, това прави този процес безмислен.

Администраторите обаче могат да поискат да им се отнемат администраторските права, ако смятат, че това ще им помогне да си вземат Уикиотпуск, или ако възнамеряват да напуснат БГ-Фантастика.

Последици от блокирането[редактиране]

Блокираните потребители могат да разглеждат страниците на БГ-Фантастика, но препратката "Редактиране" отвежда към страница "Потребителят е блокиран", която обяснява причината за блокирането и дава информация как да се поиска отблокиране. Препратки и шаблони, въведени в полето "причина", се форматират и показват по познатия начин.

Продължителността на блокирането зависи от срока, който е въведен по време на задействане на блокирането, който може да бъде "indefinite" (неопределен) или "infinite" (безкраен) (т.е., докато не се извърши изрично отблокиране).

Когато даден IP адрес е блокиран или поредица от IP адреси е блокирана, сметките, които споделят този IP адрес, автоматично биват блокирани, като не позволяват от същия IP да се създаде нова сметка, целяща избягване на блокирането. Когато се блокира регистриран потребител, IP адресите на сметката му автоматично също се блокират.

Има вътрешна променлива за автоматично изтичане на срока на блокиране, на която е зададена стойност 24 часа, което означава, че когато даден потребител е блокиран неопределено, неговият IP адрес ще бъде автоматично отблокиран 24 часа след като за последен път е имал достъп до дадена страница.

Случайно блокиране[редактиране]

Понякога може да се окаже, че потребители с динамични IP адреси са блокирани случайно, защото техният текущ адрес преди това е използван от вандал или потребител, срещу когото има твърда забрана за редактиране. Това блокиране ще изчезне, ако потребителят може да промени IP адреса си. Ако това е невъзможно, за блокирането трябва да се съобщи на най-близкия благосклонен администратор по електронната поща - вижте Списък на администраторите за подходящ кандидат.

Потребител, който действува в стила на потребител, срещу който има наложена забрана, или на известен вандал, или си играе на вандализъм, също може да бъде случайно блокиран. За да избегнете този проблем не действайте по този начин. Препоръчително е да редактирате така, че да покажете своята благонадеждност, а не да си създавате репутация на неблагонадежден.

Как се блокира[редактиране]

Администраторите могат да отидат на Специални страници и да изберат препратка "Блокиране на потребител". Тя ще ги отведе на специалната страница Блокиране на потребител, където има по-нататъшни инструкции. До Блокиране на потребител може да се достигне и от препратка [блокиране], която се появява до всеки нерегистриран потребител в Последните промени.

Сроковете на блокиране са дадени в стандартен формат на GNU, който е описан в ръководството на tar. Алтернативно, срокът на блокирането може да бъде "indefinite" (неопределен) или "infinite" (безкраен), което означава, че блокирането е постоянно, докато някой администратор не отблокира сметката.

Ако не посочите срок за блокиране, ще видите съобщение за грешка.

Блокиране на поредица IP адреси[редактиране]

Блокиране на поредица IP адреси се използва в случаите, когато даден потребител-вандал или рушител бива блокиран няколко пъти, но той се появява пак с различен IP адрес. В много случаи блокирането на поредица IP адреси може да засегне и някои коректни потребители. Затова, блокирането на поредица IP адреси трябва да се използва само когато разрушителното поведение е толкова често и упорито, че останалите методи са неефективни. Това е предмет на обсъждане, като трябва да се вземе предвид и евентуалният брой коректни потребители, които може да бъдат засегнати.

Когато се използва блокиране на поредица IP адреси, то трябва да бъде за възможно най-кратко време.

Функцията "блокиране на поредица IP адреси" трудно се използва правилно, защото изисква познания по двоична аритметика. Има определени ограничения при нейното прилагане, изискващи началният и крайният адрес да бъдат числа, точно кратни на разстоянието между тях, което трябва да бъде степен на числото две.

Отблокиране[редактиране]

Списък на блокирани IP-адреси и потребители съдържа списък на всички текущо блокирани потребители и IP адреси. Администраторите ще видят линк за отблокиране до всеки потребител. След като щракнете върху него, трябва да напишете причината, поради която отблокирате потребителя, а след това да щракнете върху бутон Отблокирай този адрес. Администраторите могат да отблокират себе си, като следват тази процедура.

Администраторите могат да отблокират потребители, ако:

  • Те са били блокирани в нарушение на тази политика.
  • Причината за блокиране вече не съществува.
  • Блокирането е продължило твърде дълго.
  • В други подходящи случаи.

Няма твърдо установени правила за отблокиране, поради което се посочва и правилото В други подходящи случаи. Администраторите трябва да използват здравият си разум и чувството си за правилна преценка. Спорните случаи първо трябва да се обсъдят. Трябва да се отбележи, че войните на блокиране, при които даден потребител бива нееднократно блокиран и отблокиран, са много вредни.

Вижте също[редактиране]

Списък на блокирани IP-адреси и потребители

Източници[редактиране]

Тази статия е производна от:

статията Уикипедия:Политика за блокиране в bg.wikipedia.org, към 30 ноември 2006, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: 5ko, Harry, 212.36.29.29, ИнжИнера, Nk, Bggoldie
<center>
Тази статия е производна от:

статията Wikipedia:Blocking policy в en.wikipedia.org, към 2 февруари 2007, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: MyRedDice, SlimVirgin, David Gerard, UninvitedCompany, AntiVandalBot, Tim Starling, Angela, Rdsmith4, JRR Trollkien, Guanaco, Fred Bauder, Mirv, Radiant!, W.marsh, Rebecca, Aaron Brenneman, Deskana, Curps, Splash, Centrx, Ixfd64, Jossi, Googl, Gmaxwell, Musical Linguist, Hadal, Jamesday, Pakaran, Naconkantari, Tony Sidaway, Tawkerbot4, Geni, Chocolateboy, FreplySpang, GraemeL, Kyorosuke, Talrias, RexNL, Luna Santin, PseudoSudo, Addhoc, Neutrality, Kelly Martin, Linuxbeak, Jdforrester, Dmcdevit, Ta bu shi da yu, Kjkolb, Ryulong, 24.41.33.130, Cyan, Fvw, Sam Korn, JoanneB, Carbonite, 207.157.146.66, Alkivar, 152.163.100.10, Tawker, 64.12.116.10, Zzuuzz, The Trolls of Navarone, Michael Snow, ChrisO, Aeropus I of Macedon, 64.12.116.138, Dan100, Raul654, Drini, Pgk, Antandrus, Wiki alf, Stevage, FeloniousMonk, 158.123.252.2, Ilmari Karonen, Can't sleep, clown will eat me, Jkelly, Rory096, Paul August, 195.93.21.6, 84.92.124.95, BorgQueen, Dinosaur puppy, Netsnipe, Ed Poor, Stevertigo, GrahamN, Hcheney, Phil Sandifer, 152.163.100.138, Boothy443, Knowledge Seeker, Aeropus II of Macedon, Matt Crypto, 128.135.222.242, CesarB, Joyous!, Everyking, 200.55.213.30.

</center>