БГ-Фантастика:Шльокавица

От БГ-Фантастика
Версия от 00:59, 17 декември 2006 на Григор Гачев (беседа | приноси) (създаване на страницата)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене

Шльокавица (също методиевица и др.) е разговорно наименование на начин на транслитерация на текстове от кирилица на латиница, при която се употребява неунифицирана комбинация от латински букви, арабски цифри и други символи, намиращи се на клавиатурата на компютър или друго електронно устройство. Тя няма точно установени правила и се използва съобразно материалните, софтуерните и други възможности на пишещия събеседник. Често се изписва като 6lyokavica (или подобни) за да се подчертае отрицателното отношение към този начин на писане. Подобно явление е т.н. l33t talk в англоговорящите страни, но причините за възникването и употребата им са коренно различни.

Смята се, че за пръв път терминът е употребен в това си значение от журналиста в Българско радио Никола Антонов.

Употреба[редактиране]

Шльокавица се използва най-често при липса на физическата възможност или достатъчно време за конфигуриране на компютрите (или устройствата) за въвеждане на символи на кирилица (въпреки, че почти всички съвременни устройства и компютри могат да я изобразяват), но често се употребява от хора, на които просто им е по-удобно и приятно. За разлика от системата l33t talk, която се използва предимно в много тясно специализирано компютърно общество, шльокавицата се употребява повсеместно в интернет обществата употребяващи кирилица.

Вероятно причината за широката приемственост на шльокавицата е дългогодишните опити официално да се въведат правила за транслитерация. Тези правила са в основата на шльокавицата, но са значително видоизменени, най-вече за да могат да се употребяват по-лесно (при изписване и при четене).

Основното, по което се различава шльокавицата от транслитерацията е употребата на цифри и препинателни знаци вместо букви. Типичен пример за това е употребата на "4" като "ч" (вместо "ch") поради визуалната прилика или "6" като "ш" (вместо "sh") поради звуковата прилика. Някои "цифрови заместители" са влезли в употреба поради липсата на еднобуквени латински еквиваленти, но обосновката за техния избор е непълна, поради което много хора приемат различните правила, а това предизвиква хаосът и оттам недоволството на голяма част от интернет обществото.

Шльокавица се използва често и при писане на SMS-съобщения от мобилни телефони, тъй като някои от тях (произведени преди 2002 г.) не поддържат кирилица или настройката за това е по-трудна. Също така, при съобщенията чрез мобилни телефони (SMS), латиницата е по-икономична за предаване на големи съобщения. Ако съобщението е огрaничено до 160 символа (стандартно 8-битово кодиране), с латиница действително могат да се изпишат 160 букви или знака, докато с кирилица (16-битов Уникод), дължината се намалява приблизително наполовина.

Кодирането на 8 битови символи в 7 битов код в електрониката и компютърната техника е наложила и употребата на транслитерацията на много места. Такъв случай има при кодирането на телетекст на кирилица. Информацията се предава като са транслитерирани кирилските символи в латински, а крайното устройство трябва да ги възстанови, ако може.

Много потребители имат характерен начин на транслитерация, което е своеобразен електронен почерк, а няма забрана за употребата на останалите графични символи от кодовата таблица. Това прави систематизирането почти невъзможно.

Преобладаващото мнозинство потребители обикновено е твърдо срещу използване на шльокавица и за задължително писане на кирилица. За тази цел на много дискусионни форуми са инсталирани различни "конвертори", програми, които превеждат текст, написан на шльокавица, към кирилица и в много от тях писането на кирилица е задължително. Често обаче такъв софтуер е неспособен правилно да "преведе" написаното.

Въпреки, че шльокавицата пряко противоречи на граматичните правила, тя все още се употребява.

Азбучни съответствия и варианти[редактиране]

Таблицата за транслитерация е приблизителна, тъй като шльокавицата няма правила, а често използващите я не се придържат към систематичност дори за собствените си текстове. При превод от шльокавица към кирилица, често се получават множество варианти.

 • а ─ a
 • б ─ b
 • в ─ v, w
 • г ─ g
 • д ─ d
 • е ─ e
 • ж ─ j, g, v, z, zh, *
 • з ─ z
 • и ─ i
 • й ─ j, i, y
 • к ─ k (рядко c)
 • л ─ l
 • м ─ m
 • н ─ n
 • о ─ o
 • п ─ p
 • р ─ r
 • с ─ s, c
 • т ─ t
 • у ─ u
 • ф ─ f
 • х ─ h, x
 • ц ─ c, ts, tz, z
 • ч ─ 4, ch, ~ (рядко 5, q)
 • ш ─ 6, sh, s, {, w, ||| (рядко ch)
 • щ ─ 6t, 7, sht, st, }, wt (рядко cht)
 • ъ ─ а, y, w, u, @, _ (рядко 1, 2, 3)
 • ь ─ i, j, y, x (рядко 1, 8)
 • ю ─ ju, u, yu, \, |, x
 • я ─ ja, ya, ia, q, 9, @

Критики[редактиране]

Бъди ПИЧ!
Пиши на
КИРИЛИЦА!

Табелка на потребител на интернет, който е противник на шльокавицата

Противниците на шльокавицата посочват следните недостатъци:

 • латинската азбука не е предвидена за българския език — буквите са по-малко на брой, а и не всичките могат да се ползват при транслитерация. Дори и да се ползват официалните правила за транслитерация (утвърдени с Правилник съгласно член 19 на Закона за българските документи за самоличност), прочитането на текста е много по-бавно, трудно и неприятно от прочитането на същия текст на кирилица;
 • много малко писачи на шльокавица спазват стандарти: обикновено всеки използва различни латински букви или комбинации като съответствия на кирилицата. Това още повече затруднява комуникацията;
 • често се забелязват писачи, които нямат собствена дисциплина и дори в кратки текстове използват най-различни варианти на транслитерация за еднакви кирилски букви;
 • в текстове на шльокавица често се забелязва пренебрегването на всякакви правописни, граматически, стилови и пунктуационни правила;
 • допълнително усложняване се получава от факта, че събеседниците често използват думи на чужд език или думи, изписани според английския (или друг) правопис, вместо като систематична транслитерация на българската дума, например:
  • „hello“, „hallo“, „hi“ за „здравей“;
  • „10x“ за „благодаря“;
  • „e-mail“ за „е-поща“ (вместо „e-meyl“ или „e-poshta“);
  • „(web)site“ за „уебсайт“ (вместо „uebsayt“);
  • „Bulgaria“ и „bulgarski“ за „България“ и „български“ (независимо от използваните знаци за „ъ“ и „я“ в други думи);
  • редица други съкращения от английския интернет-жаргон, като „btw“, „afaik“, „lol“, „pls“, „imho“, „imnsho“, „etc.“, и други.

Причини за употреба[редактиране]

Хората, пишещи на български с латинска азбука обикновено посочват следните причини:

 • Потребителите твърдят, че няма откъде да изтеглят Flex Type, популярна платена програма, която кирилизира Windows.
  • Обикновено хората с опит отговарят, че тази програма е излишна; операционните системи Windows 98 и по-нови имат вградена поддръжка на кирилица, която само трябва да се настрои, за да работи, и посочват сайтове с подробни указания.
 • Потребителите посочват, че в чужбина на клавиатурите им нямат отбелязани червени букви с кирилица и дори и да настрои системата, не им е възможно да отгатнат клавишите.
  • Обикновено такива потребители биха предпочели "фонетичния" вариант на българската клавиатура, при който повечето букви на кирилица отговарят на близки по произношение букви на латиница и така няма нужда от отбелязване на буквите по клавишите. За добавяне на такава настройка също има много сайтове с указания.
 • Потребителите пишат от чужд, служебен или публичен компютър, евентуално в чужбина, който не е настроен да пише с кирилица, и който няма възможност да бъде настроен.
  • Противниците на шльокавицата предлагат, че в такъв случай би могло да се ползва т.нар. конвертор или превеждаща програма от латиница към кирилица (съществуват много такива, които няма нужда да се инсталират).
 • Някои потребители намират, че повечето програми за превод не са удобни за ползване, тъй като потребителите имат различни навици за писане, които не винаги се зачитат от програмите.
  • Привържениците на кирилицата и програмистите посочват няколко конвертора последно поколение, за които или се настройват всички буквени съответствия (както на всеки му е удобно), или автоматично се адаптират към начина на писане и превеждат на български без допълнителни настройки. Тези конвертори работят в повечето съвременни браузъри и са поставени във все повече форуми и пощенски системи.
 • Също така, съществуват определни доставчици на електронна поща, които имат проблеми с визуализирането на текст в писмото на кирилица. Например Yahoo! е един от тях.
  • Този проблем може да бъде заобиколен, като текстът се изпрати в прикачен файл към писмото.
 • Често, някои потребители нямат време или желание да кирилизират системата си или да ползват превеждаща програма и предпочитат да пишат на латиница, тъй като това е конфигурацията по подразбиране.
  • Привържениците на кирилицата предлагат да се пренебрегват или изтриват текстове на шльокавица. По този начин те смятат, че потребителите ще бъдат принудени да намерят начин да използват кирилица.
 • Честата смяна на режимите за въвеждане на кирилица/латиница при писане, понякога е много досадно, особено, ако пишещият ползва клавиатурна подредба БДС.
  • Това може да създаде полезен навик да се употребяват по-малко чуждици и да се популяризират съществуващите български еквиваленти на английските термини. По този начин се запазва автентичността и чистотата на българския език и същевременно се намалява ефекта от глобализацията, а също има значителен ефект за повишаване на грамотността и изказа на потребителите.

За потребителите без кирилица, писането на латиница, превръщането на кирилица, преглеждането и поправянето на грешки действително отнема повече време и усилия, отколкото само писане на латиница. Въпреки това много хора използват подобни конвертори, защото четенето на кирилица е много по-лесно и приятно както за тях, така и за събеседниците им.

Допълнителна информация[редактиране]

Други синоними на шльокавица: методиевица, мейлица, чатица, смсица (или есемесица) и Интернет жаргоница

През 80-те години на предният век терминът "шльокавица", който звучи вулгарно и разговорно, не е съществувал - използваното наименование е било и все още е сред хората, които използват компютри от повече от 20 години "Български с латински букви".

Отношение към шльокавицата в БГ-Фантастика[редактиране]

В БГ-Фантастика шльокавицата е забранена за употреба. Статии или пасажи, написани на шльокавица, подлежат на незабавно изтриване, без значение на ценността и полезността им. Ако някой не е успял да ги преведе, преди да бъдат изтрити, значи не са чак толкова ценни и полезни.