Разлика между версии на „МедияУики:Common.js“

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене
м (връщане в изходен вид... нещо не мога да го сборя)
(целия код тук)
 
Ред 1: Ред 1:
{{МедияУики:Common.js/Core.js}}
+
/** Namespace constants */
{{МедияУики:Common.js/CoreObjects.js}}
+
var
 +
NS_MEDIA          = -2,
 +
NS_SPECIAL        = -1,
 +
NS_MAIN          = 0,
 +
NS_TALK          = 1,
 +
NS_USER          = 2,
 +
NS_USER_TALK      = 3,
 +
NS_PROJECT        = 4,
 +
NS_PROJECT_TALK  = 5,
 +
NS_IMAGE          = 6,
 +
NS_IMAGE_TALK    = 7,
 +
NS_MEDIAWIKI      = 8,
 +
NS_MEDIAWIKI_TALK = 9,
 +
NS_TEMPLATE      = 10,
 +
NS_TEMPLATE_TALK  = 11,
 +
NS_HELP          = 12,
 +
NS_HELP_TALK      = 13,
 +
NS_CATEGORY      = 14,
 +
NS_CATEGORY_TALK  = 15;
  
 +
var
 +
DEFAULT_USER_LANGUAGE = "bg",
 +
FALLBACK_USER_LANGUAGE = "en";
  
{{МедияУики:Common.js/Edit tools data.js}}
+
/** Checks if a value exists in an array */
 +
function inArray(val, arr) {
 +
var len = arr.length;
 +
for (var i = 0 ; i < len ; i++) {
 +
if (arr[i] === val) {
 +
return true;
 +
}
 +
}
 +
return false;
 +
}
  
{{МедияУики:Common.js/Edit tools.js}}
+
 
 +
function importScript(page) {
 +
var uri = wgScript + '?title=' +
 +
encodeURIComponent(page.replace(/ /g,'_')).replace(/%2F/ig,'/').replace(/%3A/ig,':') +
 +
'&action=raw&ctype=text/javascript';
 +
return importScriptURI(uri);
 +
}
 +
 
 +
var loadedScripts = {}; // included-scripts tracker
 +
function importScriptURI(url) {
 +
if (loadedScripts[url]) {
 +
return null;
 +
}
 +
loadedScripts[url] = true;
 +
var s = document.createElement('script');
 +
s.setAttribute('src',url);
 +
s.setAttribute('type','text/javascript');
 +
document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);
 +
return s;
 +
}
 +
// from http://www.quirksmode.org/js/cookies.html
 +
// escape(), unescape() methods added
 +
var Cookie = {
 +
create: function(name, value, days) {
 +
var expires;
 +
if (days) {
 +
var date = new Date();
 +
date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000));
 +
expires = "; expires=" + date.toGMTString();
 +
} else {
 +
expires = "";
 +
}
 +
document.cookie = Cookie.escape(name) + "=" + Cookie.escape(value)
 +
+ expires + "; path=/";
 +
},
 +
 
 +
read: function(name) {
 +
var nameEQ = Cookie.escape(name) + "=";
 +
var ca = document.cookie.split(';');
 +
for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
 +
var c = ca[i];
 +
while (c.charAt(0)==' ') {
 +
c = c.substring(1, c.length);
 +
}
 +
if (c.indexOf(nameEQ) === 0) {
 +
return Cookie.unescape(c.substring(nameEQ.length, c.length));
 +
}
 +
}
 +
return null;
 +
},
 +
 
 +
erase: function(name) {
 +
Cookie.create(name, "", -1);
 +
},
 +
 
 +
escape: function(v) {
 +
return encodeURIComponent(v);
 +
},
 +
unescape: function(v) {
 +
return decodeURIComponent(v);
 +
}
 +
};
 +
 
 +
 
 +
var _lang_messages = {};
 +
var _debug_lang = false;
 +
 
 +
function MessageLanguage() {
 +
this.lang = DEFAULT_USER_LANGUAGE;
 +
this.messages = new Object();
 +
this.prefix = "";
 +
 
 +
this.addMessages = function(messages, code, prefix) {
 +
if ( typeof this.messages[code] == "undefined" ) {
 +
this.messages[code] = new Object();
 +
}
 +
var p = typeof prefix == "string" ? prefix : "";
 +
for (var key in messages) {
 +
if ( typeof key == "string" ) {
 +
this.messages[code][p + key] = messages[key];
 +
}
 +
}
 +
};
 +
 
 +
this.setLanguage = function(langCode) {
 +
this.lang = langCode;
 +
this.importMessages( this.lang );
 +
};
 +
 
 +
this.setPrefix = function(prefix) {
 +
this.prefix = prefix;
 +
};
 +
 
 +
this.msg = function(key) {
 +
key = this.prefix + key;
 +
var msg = this.messages[this.lang] && this.messages[this.lang][key];
 +
if ( typeof msg == "undefined" ) {
 +
if ( _debug_lang ) alert(key + " го няма на "+this.lang);
 +
msg = this.messages[FALLBACK_USER_LANGUAGE]
 +
&& this.messages[FALLBACK_USER_LANGUAGE][key];
 +
}
 +
if ( typeof msg == "undefined" ) {
 +
return "{"+ key +"}";
 +
}
 +
for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
 +
msg = msg.replace( new RegExp("\\$"+i, "g"), arguments[i]);
 +
}
 +
return msg;
 +
};
 +
 
 +
this.importMessages = function(lang) {
 +
importScript("MediaWiki:Messages/" + lang + ".js");
 +
};
 +
}
 +
 
 +
 
 +
var gLang = new MessageLanguage();
 +
 
 +
// import message files
 +
//gLang.setLanguage( wgUserLanguage );
 +
 
 +
var mainLangs = [ DEFAULT_USER_LANGUAGE, FALLBACK_USER_LANGUAGE ];
 +
 
 +
//if ( ! inArray( wgUserLanguage, mainLangs ) ) {
 +
// gLang.importMessages( FALLBACK_USER_LANGUAGE );
 +
//}
 +
 
 +
// add messages on load
 +
addOnloadHook( function() {
 +
if ( typeof _lang_messages[ wgUserLanguage ] == "object" ) {
 +
gLang.addMessages( _lang_messages[ wgUserLanguage ], wgUserLanguage );
 +
}
 +
if ( typeof _lang_messages[ FALLBACK_USER_LANGUAGE ] == "object" ) {
 +
if ( ! inArray( wgUserLanguage, mainLangs ) ) {
 +
gLang.addMessages( _lang_messages[ FALLBACK_USER_LANGUAGE ],
 +
FALLBACK_USER_LANGUAGE );
 +
}
 +
}
 +
});
 +
 
 +
 
 +
// от тези данни ще се генерират допълнителни бутони с insertTags()
 +
var customInsButtons = [
 +
// ТЕКСТ_ОТЛЯВО  ТЕКСТ_ОТДЯСНО  ТЕКСТ_ПО_СРЕДАТА  ЗАГЛАВИЕ  ПОКАЗАН_ТЕКСТ
 +
["#виж ["+"[", "]]", "Страница", "+команда за пренасочване", "вж"],
 +
["„", "“", "текст в кавички", "+български кавички", "„“"],
 +
        ["&#768;", "", "", "+ударение за буква (изберете една буква)", "à"],
 +
["<code>", "</code>", "моля, въведете програмен код", "Текст с фиксирана ширина на буквите — обикновено код", "<tt>код</tt>"],
 +
["<sub>", "</sub>", "моля, въведете индекс", "+долен индекс", "a<sub>x</sub>"],
 +
["<sup>", "</sup>", "моля, въведете степен", "+горен индекс", "a<sup>x</sup>"],
 +
["&nbsp;", "", "", "+несекаем интервал", "nbsp"],
 +
["<del>", "</del>", "зачертан текст", "Отбелязване на текст като изтрит", "<del>del</del>"],
 +
["{"+"{", "}}", "", "+скоби за шаблон", "{{}}"],
 +
["—", "", "", "+дълга чертица — mdash", "—"],
 +
["–", "", "", "+средна чертица — ndash", "&nbsp;–&nbsp;"],
 +
["<"+"!-- ", " -->", "моля, въведете коментар", "+коментар", "&lt;!--"],
 +
["{"+"{ЗАМЕСТ:)}}", "", "", "+шаблон „Усмивка“", ":-)"],
 +
["{"+"{ЗАМЕСТ:D}}", "", "", "+шаблон „Ухилено човече“", ":-D"],
 +
["<ref>", "</ref>", "", "Бележка под линия", "<small><sup>[1]</sup></small>"]
 +
];
 +
// данни за още бутони с код по желание
 +
var customMiscButtons = [
 +
// КОД_ЗА_ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАГЛАВИЕ ПОКАЗАН_ТЕКСТ
 +
];
 +
 
 +
 
 +
// тук посочвайте какви шаблони да се вмъкват чрез падащото меню „Инфокутия…“
 +
var tpl1 = {
 +
// "ПОКАЗВАН ТЕКСТ" : "ИМЕ НА СТРАНИЦАТА",
 +
"Инфокутия…" : "-",
 +
"Личност" : "Шаблон:Инфокутия личност/празен",
 +
"Произведение" : "Шаблон:Инфокутия произведение/празен",
 +
"Статия" : "Шаблон:Инфокутия статия/празен",
 +
"Рецензия" : "Шаблон:Инфокутия рецензия/празен",
 +
"Интервю" : "Шаблон:Инфокутия интервю/празен",
 +
"Книга" : "Шаблон:Инфокутия книга/празен",
 +
"Филм" : "Шаблон:Инфокутия филм/празен",
 +
        "Герой" : "Шаблон:Инфокутия герой/празен",
 +
"Издателство" : "Шаблон:Инфокутия издателство/празен",
 +
"Клуб" : "Шаблон:Инфокутия клуб/празен",
 +
"Списание брой" : "Шаблон:Инфокутия списание брой/празен",
 +
"Вложка писател" : "Шаблон:Инфокутия вложка писател/празен",
 +
"Вложка преводач" : "Шаблон:Инфокутия вложка преводач/празен",
 +
"Вложка критик" : "Шаблон:Инфокутия вложка критик/празен",
 +
"Вложка журналист" : "Шаблон:Инфокутия вложка журналист/празен",
 +
"Вложка рецензент" : "Шаблон:Инфокутия вложка рецензент/празен",
 +
"Вложка фен" : "Шаблон:Инфокутия вложка фен/празен",
 +
"Вложка издател" : "Шаблон:Инфокутия вложка издател/празен",
 +
"Вложка художник" : "Шаблон:Инфокутия вложка художник/празен",
 +
"Вложка музикант" : "Шаблон:Инфокутия вложка музикант/празен"
 +
};
 +
 
 +
// тук посочвайте какви шаблони да се вмъкват чрез падащото меню „Образец…“
 +
var tpl2 = {
 +
// "ПОКАЗВАН ТЕКСТ" : "ИМЕ НА СТРАНИЦАТА",
 +
"Образец статия…" : "-",
 +
"Писател" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за писател",
 +
"Художник" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за художник",
 +
"Музикант" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за музикант",
 +
"Преводач" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за преводач",
 +
"Режисьор" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за режисьор",
 +
"Актьор" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за актьор",
 +
"Издател" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за издател",
 +
"Редактор" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за редактор",
 +
"Фен" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за фен",
 +
"Произведение" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за литературно произведение",
 +
"Книга" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за книга",
 +
"Вестник" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за вестник",
 +
"Списание" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за списание",
 +
"Поредица" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за поредица",
 +
"Вестник брой" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за брой на вестник",
 +
"Списание брой" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за брой на списание",
 +
"Герой" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за герой на произведение",
 +
"Второст. герои" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за второстепенни герои в произведение",
 +
"Място" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за място в произведение",
 +
"Понятие" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за понятие от произведение",
 +
"Издателство" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за издателство",
 +
"Фен-клуб" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за фен-клуб",
 +
"Събитие" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за събитие"
 +
};
 +
 
 +
// тук посочвайте какви шаблони да се вмъкват чрез падащото меню „Шаблон…“
 +
var tpl3 = {
 +
// "ПОКАЗВАН ТЕКСТ" : "ИМЕ НА СТРАНИЦАТА",
 +
"Шаблон…" : "-",
 +
"Превод" : "Шаблон:Превод/празен",
 +
"Пояснение" : "Шаблон:Пояснение/празен"
 +
};
 +
 
 +
// описания на падащите менюта
 +
var tplDescriptions = {
 +
1: "празна инфокутия",
 +
2: "образец за нова статия",
 +
3: "празен шаблон"
 +
};
 +
 
 +
var tplVarBaseName = "tpl";
 +
 
 +
// добавя нови бутони и други играчки
 +
function setupCustomEditTools() {
 +
var toolbar = document.getElementById("toolbar");
 +
// ако няма съществуващи бутони, няма да добавяме и тези
 +
if ( !toolbar ) { return; }
 +
toolbar.className += " buttonlinks";
 +
var tools = document.createElement("div");
 +
tools.id = "custombuttons";
 +
for (var i in customInsButtons) {
 +
var el = customInsButtons[i];
 +
var title = el[3];
 +
if ( title.charAt(0) == "+" ) {
 +
title = "Вмъкване на " + title.substr(1);
 +
}
 +
addCustomButton(tools,
 +
{"href": "javascript:insertTags('"+el[0] +"','"+el[1]+"','"+ el[2]+"')",
 +
"title": title, "innerHTML": el[4]});
 +
}
 +
for (var i in customMiscButtons) {
 +
var el = customMiscButtons[i];
 +
addCustomButton(tools, {"href":"javascript:"+el[0], "title":el[1], "innerHTML":el[2]});
 +
}
 +
addDropDownMenus(toolbar); // падащите менюта
 +
toolbar.appendChild(tools);
 +
}
 +
 
 +
hookEvent("load", setupCustomEditTools);
 +
 
 +
function addCustomButton(box, item) {
 +
var b = document.createElement("a");
 +
for (var attr in item) { b[attr] = item[attr]; }
 +
box.appendChild(b);
 +
box.appendChild( document.createTextNode(" ") );
 +
}
 +
 
 +
function addDropDownMenus(parent) {
 +
var tplVar = null;
 +
for ( var i = 1; tplVar = tplVarBaseName + i,
 +
eval("var tpl = typeof("+ tplVar +") == 'object' ? "+ tplVar +" : null"),
 +
tpl != null; i++ ) {
 +
addDropDownMenu(parent, tpl, tplDescriptions[i]);
 +
}
 +
}
 +
 
 +
/** генерира падащо меню */
 +
function addDropDownMenu(parent, content, title) {
 +
var box = document.createElement("select");
 +
box.title = "Оттук можете да вмъкнете " + title;
 +
box.onchange = function() {
 +
if (this.value != "-") {
 +
loadPage(this.value);
 +
this.selectedIndex = 0;
 +
}
 +
return;
 +
};
 +
if ( appendOptions(box, content) > 1 ) {
 +
parent.appendChild(box);
 +
}
 +
}
 +
 
 +
 
 +
function appendOptions(box, opts) {
 +
var count = 0;
 +
for (var i in opts) {
 +
if (opts[i] == "") {
 +
continue; // skip emtpy entries
 +
}
 +
var child = typeof(opts[i]) == "object"
 +
? newOptgroup(i, opts[i])
 +
: newOption(opts[i], i);
 +
box.appendChild(child);
 +
count++;
 +
}
 +
return count;
 +
}
 +
 
 +
function newOptgroup(label, data) {
 +
var g = document.createElement("optgroup");
 +
g.label = label;
 +
for (var i in data) {
 +
g.appendChild( newOption(data[i], i) );
 +
}
 +
return g;
 +
}
 +
 
 +
function newOption(val, text) {
 +
var o = document.createElement("option");
 +
o.value = val;
 +
o.appendChild( document.createTextNode(text) );
 +
return o;
 +
}
 +
 
 +
 
 +
/* скрива/показва елемент */
 +
function toggleElemDisplay(elemId) {
 +
var elem = document.getElementById(elemId);
 +
elem.style.display = elem.style.display == 'none' ? '' : 'none';
 +
}
 +
 
 +
 
 +
/* * * * * * * * * *  Ajax functions  * * * * * * * * * */
 +
 
 +
var prevReq;
 +
if ( typeof(wgScript) == "undefined" ) {
 +
var wgScript = "/index.php";
 +
}
 +
var pageUrl = wgScript + "?title=$1&action=raw";
 +
var pageToFetch = "";
 +
 
 +
function loadPage(page) {
 +
prevReq = sajax_init_object();
 +
if( !prevReq ) return false;
 +
pageToFetch = page;
 +
var getUrl = pageUrl.replace(/\$1/, encodeURI(page));
 +
showLoadIndicator();
 +
prevReq.onreadystatechange = insertIntoWikiText;
 +
prevReq.open("GET", getUrl, true);
 +
prevReq.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
 +
prevReq.send(null);
 +
return true;
 +
}
 +
 
 +
function insertIntoWikiText() {
 +
if( prevReq.readyState != 4 ) {
 +
return;
 +
}
 +
hideLoadIndicator();
 +
if ( prevReq.status != 200 ) {
 +
window.alert("Неуспешна връзка: " + prevReq.status +
 +
" “" + prevReq.statusText + "”\nСтраница: "+ pageToFetch);
 +
return;
 +
}
 +
// изтриване на текст, отбелязан за невмъкване + <pre> и <nowiki>
 +
var re = /<!--noinclude-->.*<!--\/noinclude-->|<\/?pre>|<\/?nowiki>/g;
 +
var content = prevReq.responseText.replace(re, "");
 +
// replace escaped tags
 +
var specials = ["pre", "nowiki"];
 +
for (var i in specials) {
 +
re = new RegExp("\\[(\/?)"+ specials[i] +"\\]", "g");
 +
content = content.replace(re, "<$1"+ specials[i] +">");
 +
}
 +
// split at caret’s position
 +
var parts = content.split(">>|<<");
 +
var left = parts[0];
 +
delete(parts[0]);
 +
var right = parts.join("");
 +
insertTags(left, right, "");
 +
}
 +
 
 +
var loadIndicator;
 +
function showLoadIndicator() {
 +
if ( typeof(loadIndicator) != "undefined" ) {
 +
loadIndicator.style.display = "block";
 +
return;
 +
}
 +
var content = document.getElementById("content");
 +
if ( !content ) { // no "content" element
 +
return;
 +
}
 +
loadIndicator = document.createElement("div");
 +
loadIndicator.id = "loadIndicator";
 +
loadIndicator.appendChild( document.createTextNode("Шаблонът се зарежда…") );
 +
content.appendChild(loadIndicator);
 +
}
 +
 
 +
function hideLoadIndicator() {
 +
loadIndicator.style.display = "none";
 +
}

Текуща версия към 14:07, 25 февруари 2012

/** Namespace constants */
var
NS_MEDIA     = -2,
NS_SPECIAL    = -1,
NS_MAIN      = 0,
NS_TALK      = 1,
NS_USER      = 2,
NS_USER_TALK   = 3,
NS_PROJECT    = 4,
NS_PROJECT_TALK  = 5,
NS_IMAGE     = 6,
NS_IMAGE_TALK   = 7,
NS_MEDIAWIKI   = 8,
NS_MEDIAWIKI_TALK = 9,
NS_TEMPLATE    = 10,
NS_TEMPLATE_TALK = 11,
NS_HELP      = 12,
NS_HELP_TALK   = 13,
NS_CATEGORY    = 14,
NS_CATEGORY_TALK = 15;

var
DEFAULT_USER_LANGUAGE = "bg",
FALLBACK_USER_LANGUAGE = "en";

/** Checks if a value exists in an array */
function inArray(val, arr) {
	var len = arr.length;
	for (var i = 0 ; i < len ; i++) {
		if (arr[i] === val) {
			return true;
		}
	}
	return false;
}


function importScript(page) {
	var uri = wgScript + '?title=' +
		encodeURIComponent(page.replace(/ /g,'_')).replace(/%2F/ig,'/').replace(/%3A/ig,':') +
		'&action=raw&ctype=text/javascript';
	return importScriptURI(uri);
}

var loadedScripts = {}; // included-scripts tracker
function importScriptURI(url) {
	if (loadedScripts[url]) {
		return null;
	}
	loadedScripts[url] = true;
	var s = document.createElement('script');
	s.setAttribute('src',url);
	s.setAttribute('type','text/javascript');
	document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(s);
	return s;
}
// from http://www.quirksmode.org/js/cookies.html
// escape(), unescape() methods added
var Cookie = {
	create: function(name, value, days) {
		var expires;
		if (days) {
			var date = new Date();
			date.setTime(date.getTime() + (days*24*60*60*1000));
			expires = "; expires=" + date.toGMTString();
		} else {
			expires = "";
		}
		document.cookie = Cookie.escape(name) + "=" + Cookie.escape(value)
			+ expires + "; path=/";
	},

	read: function(name) {
		var nameEQ = Cookie.escape(name) + "=";
		var ca = document.cookie.split(';');
		for (var i = 0; i < ca.length; i++) {
			var c = ca[i];
			while (c.charAt(0)==' ') {
				c = c.substring(1, c.length);
			}
			if (c.indexOf(nameEQ) === 0) {
				return Cookie.unescape(c.substring(nameEQ.length, c.length));
			}
		}
		return null;
	},

	erase: function(name) {
		Cookie.create(name, "", -1);
	},

	escape: function(v) {
		return encodeURIComponent(v);
	},
	unescape: function(v) {
		return decodeURIComponent(v);
	}
};


var _lang_messages = {};
var _debug_lang = false;

function MessageLanguage() {
	this.lang = DEFAULT_USER_LANGUAGE;
	this.messages = new Object();
	this.prefix = "";

	this.addMessages = function(messages, code, prefix) {
		if ( typeof this.messages[code] == "undefined" ) {
			this.messages[code] = new Object();
		}
		var p = typeof prefix == "string" ? prefix : "";
		for (var key in messages) {
			if ( typeof key == "string" ) {
				this.messages[code][p + key] = messages[key];
			}
		}
	};

	this.setLanguage = function(langCode) {
		this.lang = langCode;
		this.importMessages( this.lang );
	};

	this.setPrefix = function(prefix) {
		this.prefix = prefix;
	};

	this.msg = function(key) {
		key = this.prefix + key;
		var msg = this.messages[this.lang] && this.messages[this.lang][key];
		if ( typeof msg == "undefined" ) {
			if ( _debug_lang ) alert(key + " го няма на "+this.lang);
			msg = this.messages[FALLBACK_USER_LANGUAGE]
				&& this.messages[FALLBACK_USER_LANGUAGE][key];
		}
		if ( typeof msg == "undefined" ) {
			return "{"+ key +"}";
		}
		for (var i = 1; i < arguments.length; i++) {
			msg = msg.replace( new RegExp("\\$"+i, "g"), arguments[i]);
		}
		return msg;
	};

	this.importMessages = function(lang) {
		importScript("MediaWiki:Messages/" + lang + ".js");
	};
}


var gLang = new MessageLanguage();

// import message files
//gLang.setLanguage( wgUserLanguage );

var mainLangs = [ DEFAULT_USER_LANGUAGE, FALLBACK_USER_LANGUAGE ];

//if ( ! inArray( wgUserLanguage, mainLangs ) ) {
//	gLang.importMessages( FALLBACK_USER_LANGUAGE );
//}

// add messages on load
addOnloadHook( function() {
	if ( typeof _lang_messages[ wgUserLanguage ] == "object" ) {
		gLang.addMessages( _lang_messages[ wgUserLanguage ], wgUserLanguage );
	}
	if ( typeof _lang_messages[ FALLBACK_USER_LANGUAGE ] == "object" ) {
		if ( ! inArray( wgUserLanguage, mainLangs ) ) {
			gLang.addMessages( _lang_messages[ FALLBACK_USER_LANGUAGE ],
				FALLBACK_USER_LANGUAGE );
		}
	}
});


// от тези данни ще се генерират допълнителни бутони с insertTags()
var customInsButtons = [
	// ТЕКСТ_ОТЛЯВО ТЕКСТ_ОТДЯСНО ТЕКСТ_ПО_СРЕДАТА ЗАГЛАВИЕ ПОКАЗАН_ТЕКСТ
	["#виж ["+"[", "]]", "Страница", "+команда за пренасочване", "вж"],
	["„", "“", "текст в кавички", "+български кавички", "„“"],
    ["&#768;", "", "", "+ударение за буква (изберете една буква)", "à"],
	["<code>", "</code>", "моля, въведете програмен код", "Текст с фиксирана ширина на буквите — обикновено код", "<tt>код</tt>"],
	["<sub>", "</sub>", "моля, въведете индекс", "+долен индекс", "a<sub>x</sub>"],
	["<sup>", "</sup>", "моля, въведете степен", "+горен индекс", "a<sup>x</sup>"],
	["&nbsp;", "", "", "+несекаем интервал", "nbsp"],
	["<del>", "</del>", "зачертан текст", "Отбелязване на текст като изтрит", "<del>del</del>"],
	["{"+"{", "}}", "", "+скоби за шаблон", "{{}}"],
	["—", "", "", "+дълга чертица — mdash", "—"],
	["–", "", "", "+средна чертица — ndash", "&nbsp;–&nbsp;"],
	["<"+"!-- ", " -->", "моля, въведете коментар", "+коментар", "&lt;!--"],
	["{"+"{ЗАМЕСТ:)}}", "", "", "+шаблон „Усмивка“", ":-)"],
	["{"+"{ЗАМЕСТ:D}}", "", "", "+шаблон „Ухилено човече“", ":-D"],
	["<ref>", "</ref>", "", "Бележка под линия", "<small><sup>[1]</sup></small>"]
];
// данни за още бутони с код по желание
var customMiscButtons = [
	// КОД_ЗА_ИЗПЪЛНЕНИЕ	ЗАГЛАВИЕ	ПОКАЗАН_ТЕКСТ
];


// тук посочвайте какви шаблони да се вмъкват чрез падащото меню „Инфокутия…“
var tpl1 = {
	// "ПОКАЗВАН ТЕКСТ" : "ИМЕ НА СТРАНИЦАТА",
	"Инфокутия…" : "-",
	"Личност" : "Шаблон:Инфокутия личност/празен",
	"Произведение" : "Шаблон:Инфокутия произведение/празен",
	"Статия" : "Шаблон:Инфокутия статия/празен",
	"Рецензия" : "Шаблон:Инфокутия рецензия/празен",
	"Интервю" : "Шаблон:Инфокутия интервю/празен",
	"Книга" : "Шаблон:Инфокутия книга/празен",
	"Филм" : "Шаблон:Инфокутия филм/празен",
    "Герой" : "Шаблон:Инфокутия герой/празен",
	"Издателство" : "Шаблон:Инфокутия издателство/празен",
	"Клуб" : "Шаблон:Инфокутия клуб/празен",
	"Списание брой" : "Шаблон:Инфокутия списание брой/празен",
	"Вложка писател" : "Шаблон:Инфокутия вложка писател/празен",
	"Вложка преводач" : "Шаблон:Инфокутия вложка преводач/празен",
	"Вложка критик" : "Шаблон:Инфокутия вложка критик/празен",
	"Вложка журналист" : "Шаблон:Инфокутия вложка журналист/празен",
	"Вложка рецензент" : "Шаблон:Инфокутия вложка рецензент/празен",
	"Вложка фен" : "Шаблон:Инфокутия вложка фен/празен",
	"Вложка издател" : "Шаблон:Инфокутия вложка издател/празен",
	"Вложка художник" : "Шаблон:Инфокутия вложка художник/празен",
	"Вложка музикант" : "Шаблон:Инфокутия вложка музикант/празен"
};

// тук посочвайте какви шаблони да се вмъкват чрез падащото меню „Образец…“
var tpl2 = {
	// "ПОКАЗВАН ТЕКСТ" : "ИМЕ НА СТРАНИЦАТА",
	"Образец статия…" : "-",
	"Писател" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за писател",
	"Художник" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за художник",
	"Музикант" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за музикант",
	"Преводач" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за преводач",
	"Режисьор" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за режисьор",
	"Актьор" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за актьор",
	"Издател" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за издател",
	"Редактор" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за редактор",
	"Фен" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за фен",
	"Произведение" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за литературно произведение",
	"Книга" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за книга",
	"Вестник" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за вестник",
	"Списание" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за списание",
	"Поредица" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за поредица",
	"Вестник брой" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за брой на вестник",
	"Списание брой" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за брой на списание",
	"Герой" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за герой на произведение",
	"Второст. герои" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за второстепенни герои в произведение",
	"Място" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за място в произведение",
	"Понятие" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за понятие от произведение",
	"Издателство" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за издателство",
	"Фен-клуб" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за фен-клуб",
	"Събитие" : "БГ-Фантастика:Образец за статия за събитие"
};

// тук посочвайте какви шаблони да се вмъкват чрез падащото меню „Шаблон…“
var tpl3 = {
	// "ПОКАЗВАН ТЕКСТ" : "ИМЕ НА СТРАНИЦАТА",
	"Шаблон…" : "-",
	"Превод" : "Шаблон:Превод/празен",
	"Пояснение" : "Шаблон:Пояснение/празен"
};

// описания на падащите менюта
var tplDescriptions = {
	1: "празна инфокутия",
	2: "образец за нова статия",
	3: "празен шаблон"
};

var tplVarBaseName = "tpl";

// добавя нови бутони и други играчки
function setupCustomEditTools() {
	var toolbar = document.getElementById("toolbar");
	// ако няма съществуващи бутони, няма да добавяме и тези
	if ( !toolbar ) { return; }
	toolbar.className += " buttonlinks";
	var tools = document.createElement("div");
	tools.id = "custombuttons";
	for (var i in customInsButtons) {
		var el = customInsButtons[i];
		var title = el[3];
		if ( title.charAt(0) == "+" ) {
			title = "Вмъкване на " + title.substr(1);
		}
		addCustomButton(tools,
			{"href": "javascript:insertTags('"+el[0] +"','"+el[1]+"','"+ el[2]+"')",
			"title": title, "innerHTML": el[4]});
	}
	for (var i in customMiscButtons) {
		var el = customMiscButtons[i];
		addCustomButton(tools, {"href":"javascript:"+el[0], "title":el[1], "innerHTML":el[2]});
	}
	addDropDownMenus(toolbar); // падащите менюта
	toolbar.appendChild(tools);
}

hookEvent("load", setupCustomEditTools);

function addCustomButton(box, item) {
	var b = document.createElement("a");
	for (var attr in item) { b[attr] = item[attr]; }
	box.appendChild(b);
	box.appendChild( document.createTextNode(" ") );
}

function addDropDownMenus(parent) {
	var tplVar = null;
	for ( var i = 1; tplVar = tplVarBaseName + i,
			eval("var tpl = typeof("+ tplVar +") == 'object' ? "+ tplVar +" : null"),
			tpl != null; i++ ) {
		addDropDownMenu(parent, tpl, tplDescriptions[i]);
	}
}

/** генерира падащо меню */
function addDropDownMenu(parent, content, title) {
	var box = document.createElement("select");
	box.title = "Оттук можете да вмъкнете " + title;
	box.onchange = function() {
		if (this.value != "-") {
			loadPage(this.value);
			this.selectedIndex = 0;
		}
		return;
	};
	if ( appendOptions(box, content) > 1 ) {
		parent.appendChild(box);
	}
}


function appendOptions(box, opts) {
	var count = 0;
	for (var i in opts) {
		if (opts[i] == "") {
			continue; // skip emtpy entries
		}
		var child = typeof(opts[i]) == "object"
			? newOptgroup(i, opts[i])
			: newOption(opts[i], i);
		box.appendChild(child);
		count++;
	}
	return count;
}

function newOptgroup(label, data) {
	var g = document.createElement("optgroup");
	g.label = label;
	for (var i in data) {
		g.appendChild( newOption(data[i], i) );
	}
	return g;
}

function newOption(val, text) {
	var o = document.createElement("option");
	o.value = val;
	o.appendChild( document.createTextNode(text) );
	return o;
}


/* скрива/показва елемент */
function toggleElemDisplay(elemId) {
	var elem = document.getElementById(elemId);
	elem.style.display = elem.style.display == 'none' ? '' : 'none';
}


/* * * * * * * * * *  Ajax functions  * * * * * * * * * */

var prevReq;
if ( typeof(wgScript) == "undefined" ) {
	var wgScript = "/index.php";
}
var pageUrl = wgScript + "?title=$1&action=raw";
var pageToFetch = "";

function loadPage(page) {
	prevReq = sajax_init_object();
	if( !prevReq ) return false;
	pageToFetch = page;
	var getUrl = pageUrl.replace(/\$1/, encodeURI(page));
	showLoadIndicator();
	prevReq.onreadystatechange = insertIntoWikiText;
	prevReq.open("GET", getUrl, true);
	prevReq.setRequestHeader("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded");
	prevReq.send(null);
	return true;
}

function insertIntoWikiText() {
	if( prevReq.readyState != 4 ) {
		return;
	}
	hideLoadIndicator();
	if ( prevReq.status != 200 ) {
		window.alert("Неуспешна връзка: " + prevReq.status +
			" “" + prevReq.statusText + "”\nСтраница: "+ pageToFetch);
		return;
	}
	// изтриване на текст, отбелязан за невмъкване + <pre> и <nowiki>
	var re = /<!--noinclude-->.*<!--\/noinclude-->|<\/?pre>|<\/?nowiki>/g;
	var content = prevReq.responseText.replace(re, "");
	// replace escaped tags
	var specials = ["pre", "nowiki"];
	for (var i in specials) {
		re = new RegExp("\\[(\/?)"+ specials[i] +"\\]", "g");
		content = content.replace(re, "<$1"+ specials[i] +">");
	}
	// split at caret’s position
	var parts = content.split(">>|<<");
	var left = parts[0];
	delete(parts[0]);
	var right = parts.join("");
	insertTags(left, right, "");
}

var loadIndicator;
function showLoadIndicator() {
	if ( typeof(loadIndicator) != "undefined" ) {
		loadIndicator.style.display = "block";
		return;
	}
	var content = document.getElementById("content");
	if ( !content ) { // no "content" element
		return;
	}
	loadIndicator = document.createElement("div");
	loadIndicator.id = "loadIndicator";
	loadIndicator.appendChild( document.createTextNode("Шаблонът се зарежда…") );
	content.appendChild(loadIndicator);
}

function hideLoadIndicator() {
	loadIndicator.style.display = "none";
}