Глобализация, европеизация, интеграция (Издателство Неофит Рилски)

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене
Глобализация, европеизация, интеграция
Произведение: футурологична студия
монография — футурология
автор: Васил Сивов
Европеизация.jpg

Издателски данни:
Издадено в: България
Език: български
Кога:  2007 г.
Издателство: „Неофит Рилски“ - Благоевград
Формат: 60х80х16
Страници: 414
Тираж: 300
ISBN: 978-954-680-526-6

Екип:
Рецензент: проф. д-р Здравко Гъргаров
Корица: Христо Шапкарев
Технически редактор: Крум Михайлов


„Глобализация, европеизация, интеграция“ е футурологична монография на Васил Сивов.

Съдържание[редактиране]

Въведение - 7

ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА КАТО ИСТОРИЧЕСКИ ПРОЦЕС[редактиране]

За циклично-вълновия модел на глобализацията - 12

Регионализация, триадизация, глокализация 20

Архитектурата на глобалното управление 32

Постиндустриалната глобализация 36

Динамика на локалните цивилизации 47

Взаимодействие на локалните цивилизации през XXI век - 56

НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ЕВРОПЕИЗАЦИЯ[редактиране]

Националният феномен като многоликият Янус 70

От постнационалната идея към глобализацията 72

Еволюцията на глобалистката идея 77

Глобалният и европейски ракурс на националната държава - 82

Националните култури през призмата на глобализма....86

Лирично отстъпление за ислямския тероризъм 93

За европейското и национално бъдеще 95

НОВИЯТ СВЕТОВЕН РЕД - ПО ЕВРОПЕЙСКИ ИЛИ ПО АМЕРИКАНСКИ?[редактиране]

От европейска към световна общност на държавите-нации - 99

Свръхдържавата САЩ и новият световен ред 111

Геополитическото позициониране на САЩ и ЕС 120

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕВРОПЕИЗАЦИЯ - ТРАНСФОРМАЦИЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТРУКТУРИ[редактиране]

ЯДРЕНОТО СДЪРЖАНЕ В ГЛОБАЛИЗИРАЩИЯ СЕ СВЯТ. - 143

Отбранително и принуждаващо ядрено сдържане - 147

Алтернативи и сценарии - 157

ГЛОБАЛНИТЕ ПРОЕКТИ НА XXI ВЕК. СМЯНА НА ПАРАДИГМИТЕ[редактиране]

За обществото на нетократите и мрежовия тоталитаризъм - 178

ЕВРОПЕЙСКАТА ИНТЕГРАЦИЯ ПРЕЗ XXI ВЕК[редактиране]

Интеграционният модел - възможности и противоречия - 191

Глобалната роля на ЕС - 197

Евроинтеграцията на Изток. Новата карта на Европа - 216

Перспективи на разширяването - 228

Европейската стратегия на интеграция на Балканите - 236

Процесът на стабилизиране и асоцииране Балканските страни по пътя към ЕС - 246

Възможности за регионално сътрудничество..272 Русия в европейското икономическо и политическо пространство - 278

Стратегически аспекти на отношенията Русия - ЕС - 279

Енергийният диалог и геополитическото - съперничество - 288

Отношенията България - Русия в светлината на европейската интеграция - 304

България в европейското пространство - потенциал и перспективи - 310

Вместо заключение:Европа в диалогът на цивилизациите..380

Приложения - 391

Литература - 395

Резюме - 408