Конкурс „Изгревът на следващото“ - 1 издание

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене

Конкурсът „Изгревът на следващото“ е инициатива на Дружество на българските фантасти „Тера Фантазия“ и Фондация „Човешката библиотека“ с публикационна територия Алманах ФантАstika.

Провежда се от 2018 г. Условията за конкурса бяха следните:

Изгрев-Александрова+.jpg

Конкурс за фантастичен разказ „Изгревът на следващото“[редактиране]

В момента има не един конкурс за български фантастични разкази, но този е единственият, който има за тема едно възможно движение към позитивно бъдеще.

Живеем в свят, където почти всички тенденции, продължени буквално и механически, пораждат представата за катастрофа. Взети заедно, те узаконяват непреодолимо усещане за бъдеще, което представлява някакво перманентно разпадане (нещо като перманентната революция на председателя Мао :-)). Повечето писани днес антиутопии, са резултат на трудолюбие, а не на творческо въображение.

Неслучайно хиляди талантливи писатели, художници и кинотворци изградиха внушителни визии на такова бъдеще, с което едва ли не го „узакониха“. Но това това всъщност не e нищо повече от ответна реакция на Изкуството, каквато то е правило до сега през цялата човешка история!

Убедени сме, че фантастиката трябва да продължи по-нататък, да не забравя пионерското си проникване в територията на истински новото.

Фантастиката възникна като младa енергия на интелектуалната храброст и фантазия.

Днес истинската интелектуална смелост и сила на творческия талант е в търсенето на формите за Изхода.

Смелостта да допуснеш, че Човешкият дух е в състояние

да намери пътя си към по-високото ниво,

интелектът да си го представиш

и талантът да го защитиш художествено.

Без готови идеологии, митологеми и религиозни догми!

Решението на задачата, наречена „Кризисно Съвремие“.

Решението, което води до по-висше състояние на ЧоВечността и Човечеството. Към бъдеще, в което ЧоВечният Разум е надрасъл безчовечното невежество.

Свят където науките и технологиите се развиват за да расте качеството на Човека, а не богатствата на единици. И в никой случай, не застинали утопиянства, където позьори с бели хитони рецитират един на друг надути речи.

Конкурсът „Изгревът на следващото” ще бъде мястото, където ще се публикуват истории, посветени на това търсене. Произведения, които с художествен талант и моделираща сила ще защитават нови светове от този вид. Това ще става по два начина:

По спиралата: Съдби на хора и общества, търсещи изхода от кризисното състояние на света ни; образи на учени и мислители, напипващи в мрака на неизвестното пътищата към тази цел; приключения на личности, въвлечени в този спирален процес и постепенно разбиращи смисъла му.

Визии: Изграждане на образи, възникнали в нашето съвремие, но носещи белезите на новото, вътрешната свобода в клетката на социалната несвобода; образи на групи и общества, постигнали белези на следващото, без ескапизъм, фанатизъм и аскетизъм. Технологии, водещи до освобождаване от опредметяването, хуманитарни технологии, разкриващи етическите и интелектуални ресурси на ЧоВечното. Непротиворечиви и реалистично обрисувани общества на бъдещето, в които ВСЯКА личност е пълноценно разгърната и осъществена, без да зависи или да бъде притежавана от друга.

Възможно е това да става във фентъзи и алтернативни светове, където тези условия са постигнати.

Очакваме вашите текстове в срок но 1 юни 2018 г. в уърдовски файлове в размер до 6000 думи

Ще бъдат определени:

Три награди по 200 лв

и Поощрения с публикация в Алманаха.