Криптоисторическата фантастика

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене

Криптоисторическата фантастика се характеризира с „разкриването на скрити (секретни) движещи същности“ в познатата ни историческа действителност. Например нещо в историята се е случило така, защото тайно са се намесили чуждоплатени пришълци, пътешественици във времето, преждевременни научни открития, които са останали неизвестни и т.н.

Направлението принципно се различава от жанра алтернативна история по това, че не се изменя (пренаписва, премоделира) съществуващата история а само нейните скрити причини.

В тази група сюжети влизат всички произведения на „палеоконтакта“, според които древни пришълци са създали човечеството, дали високи технологии на определени народи и т.н.

В България изявен пример е романът „Операция Риба“ на Петър Копанов.

В Русия - 8 томният романен цикъл на Андрей Валентинов „Окото на силата“. Модерните днес в Русия истории с „попаданци“ почти винаги са (алтернативна история|алтернативна фантастика) защото пораждат нови реалности.

В англоезичната фантастика това направление е толкова развито, че се дават ежегодни награди за постижения в жанра.