Фантастология

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене

Фантастологията е интердисциплинарна изследователска област с обект фантастиката

  • както във всички изкуства - литература, кино, изобразително, музикално, сценично,
  • така и в социалните ѝ връзки с обществените ценности;
  • публицистика, изследваща рефлексиите на фантастиката и влиянието ѝ над масовото въображение.

Тя не би могла да остане само изкуствозание, защото много често споровете по повод някое призведение или автор се превръщат не в дискусия за художествените му качества, а за ценностите, които отстоява. Всеки модел на измислен свят изразява някаква позиция на автора.

Терминът е предложен от Атанас П. Славов през 1981 г., по-късно е подет от Огнян Сапарев и Елка Константинова и тъй като те тримата са най-задълбочените публикатори в тази област, може да се счита за социализиран. За сравнение, руската критика е приела термина „Фантастиковедение“, който тя обаче отнася само към литературознанието. В англоезичните страни е приет термина Science Fiction Studies, който им дава свободата да засягат всички aспекти, както изкуствоведски, така и ценностни, етични и социологични (пример: сп. Fondation). Доказателство за това са научните конференции, съпровождащи Wordlcon. Там 80% от изказванията не са нито за литературни, нито за художествени или киноведски проблеми, а централната тема е „Адекватна ли е фантастиката на изменящия се свят?“