Митологични мотиви в съвременната българска фантастика (Дисертация в СУ „Климент Охридски“, 1994)

От БГ-Фантастика
Версия от 00:40, 30 октомври 2018 на Ботчо (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене
Митологични мотиви в съвременната българска фантастика
Произведение: монография
кандидатска дисертация — фантастология
автор: Наталия Яковлевна Иванченко

Издателски данни:
Издадено в: България
Език: български
Кога:  1994 г.
Издателство: СУ „Климент Охридски
Страници: 204

Екип:
Рецензент: Огнян Сапарев

Бележки: В Специализирания научен съвет по при ВАК има № 61:04-10/1262


„Митологични мотиви в съвременната българска фантастика“ e монография на изследователката Наталия Яковлевна Иванченко защитена в СУ „Климент Охридски“ през 1994 г.

Съдържание[редактиране]

Увод.

ЧАСТ I. ТЕОРЕТИЧНИ ПОДСТЪПИ[редактиране]

Глава 1. Мит и литература.[редактиране]

1. Мит.

2. Митът като първоизточник на словесното изкуство.

3. Митологизмът в съвременната литература. Митология и литературознание.

Глава 2. Мит и фантастика.[редактиране]

1. Фантастичното и митологичната фантазия.

2. Мит, вълшебна приказка, фантастика.

3. Митологичните традиции и съвременната фантастика.

4. Старите митологични мотиви в съвременната фантастика.

5. Ремитологизиране, демитологизиране, вторично митологизиране.

6. Въпросът за научността на съвременната фантастика.

Глава 3. Митотворчеството в съвременната българска фантастика.[редактиране]

1. Психологическите и гносеологическите основи на фантазията и митотворчеството.

2. Светомоделиращата функция на фантастиката.

3. Новите митове.

ЧАСТ II. АНАЛИЗЫ.[редактиране]

Глава 1. Традиционните митове.[редактиране]

1. Интертекстуалност и митологизиране.

2. Античните митове.

3. Народната демонология.

4. Ритуал.

5. Космическото дърво.

6. Антиномия: "живот - смърт".

7. Сънища във фантастика.

8. Цикличността в представите и структурите.

9. Метафорична префигурация.

10. Чудесното раждане.

11. Демитологизация.

12. Сътворението на света. Няколко примери на модерно митологизиране.

Глава 2. Новите митове.[редактиране]

1. Нови етиологични митове.

2. Братята по разум.

3. Пространствено-времеви модели на универсума.

4. Астралните митове.

5. Близначните и дуалистичните митове.

6. Есхатологичните митове.

Глава 3. Митотворчество или вторично митологизиране.[редактиране]

Пълен текст в Научная библиотека диссертаций и авторефератов