БГ-Фантастика:Правила за гласуване

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене
Правила за гласуване в БГ-Фантастика:

Процедура[редактиране]

Текущите гласувания се обявяват на страницата БГ-Фантастика: Гласувания, и в съответната секция на портала на общността. След изтичането на предварително обявен срок на гласуване всеки регистриран редактор има право да обяви гласуването за приключено, сумира гласовете и обяви резултатите.

При нужда от спешни действия по въпроси, подлежащи на гласуване, и невъзможност гласуването да се проведе или изчака, администратори могат да вземат решение да действат пряко. Взетото решение при първа възможост се гласува; ако не получи изискващото се одобрение, бива анулирано, и администраторът губи правата си за тримесечен срок (при повторен провал - до ново гласуване на администраторски права, но не по-малко от година).

Кой има право да предложи гласуване[редактиране]

 • Регистриран редактор, който има право да гласува.
 • Регистриран редактор, който няма право да гласува, но предложението му е подкрепено от редактор, който има право да гласува.

Кой има право да гласува[редактиране]

 • Има право да гласува всеки потребител, който
  • е регистриран с потребителско име от поне 30 дни, броено към момента на подаване на гласа му.
  • има откакто е регистриран поне 50 редакции.
  • има за последните 30 дни поне 10 редакции.
  • не е лишен от право да редактира към момента на гласуването си (освен ако условията на гласуването не позволяват участие и на лишени от право на редактиране).
  • ако гласуването засяга редактор или потребител, не е засяганият редактор или потребител, или предложилият гласуването редактор.
 • Броят се само редакции, които са:
  • направени преди момента на подаване на гласа
  • в публичните пространства тук (главното и "Шаблон")
  • не са мъничета (значимо допринасят за съдържанието или оформлението на статия)
  • не са отхвърлени.

Един редактор - един глас[редактиране]

Дори ако редактор има повече от една сметка, той има право на само един глас. Два или повече гласа от една и съща сметка, или от различни сметки на един редактор, се броят за един; ако има основания да се смята, че са подадени умишлено, се анулират, и редакторът автоматично получава едноседмична забрана за редактиране.

Какви гласувания какво мнозинство и какъв период на гласуване изискват[редактиране]

 • Промени в правилата за гласуване:
  • подкрепа от 3/4 от подадените гласове
  • продължителност на гласуването поне 2 седмици
 • Даване или отнемане на администраторски права:
  • подкрепа от 2/3 от подадените гласове
  • продължителност на гласуването поне 2 седмици
 • Вземане на административни мерки срещу потребител (редактор):
  • подкрепа от 2/3 от подадените гласове
  • продължителност на гласуването поне 2 седмици
 • Големи промени в системата категории:
  • подкрепа от 51% от подадените гласове
  • продължителност на гласуването поне 2 седмици
 • Действия срещу обекти на уикито (напр. умишлено изключване на издателство, автор или произведение):
  • подкрепа от 3/4 от подадените гласове
  • продължителност на гласуването поне 2 седмици
 • Одобряване за допускане в уикито на свободни лицензи, различни от „обществено достояние“ и „БГ-Фантастика: Лиценз за свободна документация на ГНУ
  • подкрепа от 3/4 от подадените гласове
  • продължителност на гласуването поне 1 месец
  • Като „свободен“ се определя лиценз, който позволява свободното разпространение на лицензираното съдържание, и променянето и допълването му. Лицензът може да изисква направените промени и допълнения да бъдат задължително разпространявани също под свободен лиценз.

Обявяване на специфични правила за гласуване[редактиране]

 • Предлагащият гласуване има право да предложи условия за гласуване, различни от указаните тук.
 • Ако редактор с право на глас обяви, че смята предложените условия за нарушаващи правилата, се провежда предварително гласуване дали предложените условия са приемливи. Необходимото за него мнозинство е същото, както според указаните тук правила за предложеното гласуване със спорни правила, и правилата за одобряване задължително са указаните тук.