БГ-Фантастика:Списък на основните правописни грешки

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене

А · Б · В · Г · Д · Е · Ж · З · И · Й · К · Л · М · Н · О · П · Р · С · Т · У · Ф · Х · Ц · Ч · Ш · Щ · Ъ · Ю · Я


А[редактиране]

 • адрез (адрес, проверка: адресирам)
 • акомолатор, акумолатор (акумулатор)
 • актоално (актуално)
 • аргомент (аргумент)
 • ас (аз)
 • асансиор, асансйор (асансьор)
 • астегматизъм (астигматизъм)

Б[редактиране]

 • безледно (безследно, проверка: без следа)
 • безопастност (безопасност, проверка: безопасен)
 • безпорно (безспорно, проверка: без спор)
 • безучасен (безучастен, проверка: участ)
 • беследно (безследно, проверка: без следа)
 • беспорно (безспорно, проверка: без спор)
 • бомбони (бонбони, идва от фр. бон)
 • бомбандирам (бомбардирам)
 • бубина (бобина)
 • булонка (болонка)
 • бъсма (басма)

В[редактиране]

 • весник (вестник, проверка: вест)
 • ветрина (витрина, от vitreous - стъклен)
 • визш (висш, проверка: висок)
 • виш (1. висш, проверка: висше учебно заведение. 2. виж, проверка: виждам)
 • вище (вижте)
 • воено (военно, проверка: военен)
 • воин и войн са дублетни (равностойни) варианти (проверка: Купувате си "Правописен речник на българския език", изд. "Наука и изкуство", 2006. Търсите "воин". Има. Значи е вярно. Търсите "войн". Има. Значи и то е вярно. Логиката я оставяте да почива на Карибите. Това е правопис, да му се не види... :/)
 • волкан (вулкан)
 • впечетление (впечатление)
 • в пред вид (предвид)
 • времено (временно)
 • връзник (връстник)
 • възстание (въстание), възстание е архаична форма, среща се при класиците, но по днешните правила е грешка.

Г[редактиране]

 • генеколог (гинеколог)
 • геройте (героите)
 • грацки (градски)
 • градос (градус)

Д[редактиране]

 • двуеточие (двоеточие)
 • децки (детски)
 • детствен (девствен)
 • доло (долу)
 • дразна (се) (дразня се)
 • древногръдски (древногръцки)
 • дуспа (дузпа)

Е[редактиране]

 • едар (едър)
 • еденица (единица, проверка: един)
 • единственно (единствено, проверка: единствен, не единственен)
 • елексир (еликсир)
 • ентусиас (ентусиаст)
 • есено (есенно, проверка: есенен)
 • ессе (есе)
 • ефтин (евтин)

Ж[редактиране]

 • жилъв (жилав)

З[редактиране]

 • загатка (загадка)
 • замесник (заместник, проверка: място)
 • зборник (сборник, проверка: сбор, събирам)
 • зграда (сграда)
 • здравей те (здравейте)

И[редактиране]

 • изведро (пише се разделено из ведро)
 • извесно (известно, проверка: вест)
 • издаиднически (издайнически)
 • изкам (искам)
 • изкра (искра)
 • израсвам (израствам, проверка: ръст)
 • изтинал (изстинал)
 • изтина (истина)
 • изтрел (изстрел, проверка: стрела)
 • изтукан (истукан)
 • имено (именно)
 • инжинер (инженер)
 • интелегентен (интелигентен)
 • интелегентност (интелигентност)
 • исконно (изконно)
 • искренно (искрено, проверка: искрен, не искренен)
 • испит (изпит)
 • исползвам (използвам)
 • испускам (изпускам)
 • истинал (изстинал)
 • источник (източник)
 • истрел (изстрел, проверка: стрелям)
 • истривам (изтривам)
 • италиянски (италиански)

Й[редактиране]

К[редактиране]

 • кадето (където)
 • Калифорниа (Калифорния)
 • касмет (късмет)
 • коефицент (коефициент)
 • колидор (коридор)
 • комфитюр (конфитюр)
 • конфортно (комфортно)
 • корегирам (коригирам)
 • косвенно (косвено)
 • котия (кутия)
 • кремвирши (кренвирши)
 • кулиба (колиба)
 • кумик (комик)
 • кумин (комин)
 • куповач (купувач, проверка: купувам)
 • кървъв (кървав)

Л[редактиране]

 • лафка (лавка)
 • лакирвам (лакирам)
 • лисче (листче)
 • лотус (лотос)

М[редактиране]

 • магнитафон (магнетофон)
 • маниа (мания)
 • манияк (маниак)
 • маршерут (маршрут)
 • материял (материал)
 • междучастие (междучасие)
 • месни (местни)
 • милиярд (милиард)
 • мисал (мисъл)
 • младеш (младеж)
 • молиф (молив)
 • мощтност (мощност) Тази дума се бърка често и в разновидности като "мошна" и др.
 • мъркуч (маркуч)

Н[редактиране]

 • надменост (надменност)
 • наименовам (наименувам)
 • наистинна (наистина)
 • незнам (не знам)
 • немога (не мога)
 • неотдавнъшен (неотдавнашен)
 • нестава (не става)
 • несъм (не съм)
 • несъмненно (несъмнено)
 • ноща (нощта)
 • натурален(нотариален)
 • НеИн приятел, но неЙният любовник
 • напредвид (предвид)
 • някои (ед.ч. някой)

О[редактиране]

 • обесилвам (обезсилвам)
 • обеснявам (обяснявам)
 • обикновенно (обикновено)
 • образувание (образование, но когато се има предвид дадено формирование, се използва образувание)
 • оважавам (уважавам)
 • овековечавам (увековечавам)
 • овеличавам (увеличавам)
 • овивам (увивам)
 • одяло, одеало (одеяло)
 • оеднаквявам (уеднаквявам)
 • окраса (украса)
 • омбуцман (обмудсман)
 • олимпияда (олимпиада)
 • оличавам (уличавам)
 • опастност (опасност, проверка: опасен)
 • оповавам се (уповавам се)
 • опражнявам (упражнявам)
 • осигорявам (осигурявам)
 • осмихвам (усмихвам)
 • особенно (особено)
 • оспех (успех)
 • оспивам се (успивам се)
 • оспокоявам (успокоявам)
 • оспявам (успявам)
 • осъвършенствам (усъвършенствам)
 • осъмнявам се (усъмнявам се)
 • осърдно (усърдно)
 • отварам (отварям
 • отверка (отвертка — проверка: въртя, отвъртам)
 • отностно (относно)
 • отрепвам {утрепвам}
 • отъпкан (утъпкан)
 • отъпквам (утъпквам)
 • охажвам (ухажвам)
 • оцелвам (уцелвам)
 • очудвам (учудвам)

П[редактиране]

 • парви (първи)
 • пеизаж (пейзаж)
 • петак (петък)
 • писменност (писменост)
 • писъл (писал)
 • площа (площта)
 • повиност (повинност)
 • полвин (половин)
 • полюлей (полилей, от гръцки - много светлини)
 • посланник (посланик)
 • посрешна (посрещна)
 • потчинен (подчинен)
 • праздник (празник), архаична форма, среща се в по-стари текстове
 • прецедател (председател)
 • приател (приятел)
 • приакор (прякор)
 • пришалец (пришълец)
 • пръс (пръст)
 • пръщи (пращи)
 • пунктоация (пунктуация)
 • пъпеж (пъпеш)
 • пътнишки (пътнически), архаична форма, среща се в по-стари текстове
 • пясак (пясък)

Р[редактиране]

 • радиос (радиус)
 • разспространявам (разпространявам)
 • разтеж (растеж)
 • разста (раста)
 • рака (ръка)
 • расхотка (разходка)
 • рожденни (рождени, рождени дни)
 • рожденник (рожденик)

С[редактиране]

 • савсем (съвсем)
 • садържание (съдържание)
 • саздавам (създавам)
 • самoчуствие (самочувствие)
 • Сан Франсиско (Сан Франциско)
 • сащия (същия)
 • свадба (сватба)
 • свера (сфера)
 • свещенна (свещена), свещенно (свещено)
 • сдание (здание - създавам?)- Правилно е сдание от старобългарския глагол соградити
 • секи (всеки)
 • сигорно (сигурно)
 • синвол (символ)
 • сички (всички), сичко (всичко)
 • словообразователен (словообразувателен)
 • сретство (средство)
 • страно (странно)
 • ступур (ступор)
 • сушоар (сешоар)
 • сфетофар (светофар)
 • съжелявам, сажалявам (съжалявам)
 • съкровенна (съкровена), съкровенно (съкровено)
 • съшност (същност)
 • същественна (съществена), същественно (съществено)

Т[редактиране]

 • тапанар (тъпанар)
 • тичаики (тичайки)
 • тенесист (тенисист)
 • транвай (трамвай)
 • трансцендентен (трансцедентен)
 • туберколоза (туберкулоза)
 • туй то {туйто}

У[редактиране]

 • убесвам (обесвам)
 • убичам (обичам)
 • удобрявам (одобрявам)
 • улекна (олекна)
 • уливам (оливам)
 • улигофрен (олигофрен)
 • улях (олях)
 • упаковам (опаковам)
 • уписвам (описвам)
 • уплаквам (оплаквам)
 • упора (опора)
 • упростявам (опростявам)
 • упрощавам (опрощавам)
 • упържа (опържа)
 • урганизирам (организирам)
 • уръдие (оръдие)
 • уръжие (оръжие)
 • усвежавам (освежавам)
 • усигорявам (осигурявам)
 • услушвам се (ослушвам се)
 • усмелявам (осмелявам)
 • утказвам (отказвам)
 • утрепка (отрепка)
 • утривалка (отривалка)
 • утривам (отривам)
 • учавствам (участвам, проверка участие)
 • учовечавам (очовечавам)

Ф[редактиране]

 • фастъци (фъстъци)
 • финна, финни, финно (фина, фини, фино, проверка: фин, не финен)
 • фръквам (хвръквам)
 • финансии (финанси)

Х[редактиране]

 • хаус (хаос)
 • хиликоптер (хеликоптер)
 • христианство (християнство)

Ц[редактиране]

 • царвул (цървул)
 • цено (ценно)
 • цъвтеж (цъфтеж)

Ч[редактиране]

 • чесно (честно)
 • четах (четох)
 • четъх (четох)
 • чуствам (чувствам)
 • чусвам (чувствам)
 • через (чрез)
 • чъсовник (часовник)

Ш[редактиране]

 • шерок (широк, проверка: шир, нашир)
 • шикаф, шкав (шкаф)
 • шпертплат (шперплат)
 • Шугун (Шогун)

Щ[редактиране]

 • щаслив (щастлив, проверка: щастие)
 • щепсъл, щепсел (и двете форми са правилни)

Ъ[редактиране]

 • ъгал (ъгъл)
 • ъпсурт (абсурд)

Ю[редактиране]

 • юристконсулт (юрисконсулт)

Я[редактиране]

 • яморлук (ямурлук)

Външни препратки[редактиране]

Източници[редактиране]

Тази статия е производна от:

статията Уикипедия:Списък на основните правописни грешки в bg.wikipedia.org, към 30 ноември 2006, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: Borislav