Идеята за двойника

От БГ-Фантастика
Версия от 16:28, 13 октомври 2016 на Ботчо (беседа | приноси)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към: навигация, търсене
Идеята за двойника
Произведение: Идеята за двойника
монография — фантастология
автор: Иванка Стъпова

Издателски данни:
Издадено в: България
Език: български
Кога:  2007 г.
Издателство: Фабер
Формат: 60/84/16
Страници: 296
ISBN: 978-954-775-815-5

Екип:
Рецензент: проф. дфн. Иван Славов
Корица: Ненко Генчев
Оформление: Силвия Георгиева
Редактор: д-р Ели Сярова
Печат: FABER - В. Търново


Книгата на философа Иванка Стъпова съдържа монографията „Идеята за двойника“.

Съдържание[редактиране]

 • Въведение - стр. 7

Глава първа: Двойникът срещу оригинала[редактиране]

 • Мотиви от трансформациите на двойника - стр. 15
 1. Генезис на идеята за двойника - стр. 15
 2. Идеята за двойника в романтичната естетика - стр. 27
 3. Франкенщайн - чудовището срещу създателя - стр. 39
 4. Странният случай доктор Джекил и мистър Хайд - стр. 47
  1. Трансформацията Джекил - Хайд - стр. 50
  2. Трансформацията Хайд - Джекил - стр. 55
  3. Хайд - моето второ Аз - стр. 60
 • Едно незавършено заключение - стр. 67

Глава втора: Художникът и неговият двойник[редактиране]

 1. Към началото на естетизма - стр. 68
  1. Романтичното начало на естетизма - стр. 71
  2. Красотата - ритуална категория - стр. 79
  3. Ценностната система на естетизма - стр. 86
 2. Другият в мен. Идеята за двойника при Оскар Уайлд - стр. 110
  1. Опит за портрет на твореца, създал „Портретът на Дориан Грей“ - стр. 110
  2. „Портретът на Дориан Грей“ - двойникът като съвест - стр. 114
  3. Кога започва раздвоението - основни проблеми - стр. 115
  4. Портретът като съдник или кой е двойникът - стр. 127
  5. Душата и тялото във времето - стр. 134
 • Вместо заключение - стр. 139

Глава трета: Двойникът и неговият човек[редактиране]

 1. Множествеността на Аза - благословия или проклятие - стр. 143
 2. Маската - резервното лице на Аза - стр. 166
  1. Маската като културно-исторически феномен - стр. 166
  2. Същността на маската като лице на оригинала - стр. 172
  3. Чуждото лице като свое - стр. 187
 3. Другият в огледалото - стр. 206
 4. Сянката - стр. 227
 5. Художественото произведение като двойник - стр. 241
  1. Двата субекта на художествеността - стр. 241
  2. Хомоцентричната същност на изкуството - стр. 256
 • Заключение - стр. 275
 • Литература - стр. 281