БГ-Фантастика:Авторско право

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене

На тази страница са описани няколко правила, които трябва да се спазват, за да се спази Законът за авторското право и сродните му права. Тук има информация за възможностите за добавяне, публикуване в БГ-Фантастика на външни материали (текстове, картинки и др.), както и за възможностите и правилата да се публикуват материали от БГ-Фантастика на други места (сайтове, печатни публикации и др.).

Добавяне на външни материали в енциклопедията[редактиране]

Ако сте автор на даден материал (текст, картинка, звук и др.), моля забележете, че всички материали тук се публикуват според Лиценза за свободна документация на ГНУ (ЛСД) - изричното право на всеки да подобрява (променя) материала, както и да го ползва и разпространява при същите условия. Лицензът гарантира, че натрупаните знания ще останат достъпни, ще се увеличават и ще се подобряват. Ако желаете да се включите, можете да въведете материалите си, или ако нямате възможност, пишете ни и ние ще помогнем с въвеждане, форматиране и оформление.

Ако желаете да публикувате тук текстове, на които не сте автор, моля поискайте разрешение от автора (вижте БГ-Фантастика:Разрешения за ползване на материали) и добавете съответната кореспонденция и разрешението му към подстраница там. Непременно обяснете за Лиценза за свободна документация на ГНУ, под чиито условия материалът ще се публикува - ясно е, че ако (и докато) авторът не се съгласи с тези условия, не можем да публикуваме неговия материал. Можем обаче да сложим препратка и да се позовем на него в нашата статия.

Забележете, че повечето книги, както и повечето сайтове и файлове в Интернет, не могат да се копират или преписват, тъй като това би било нарушаване на авторското право. От друга страна, ако материалът е ценен и би представлявал интерес за читателите на енциклопедията, не се колебайте да го споменете в раздел „Библиография“ или „Външни препратки“ в края на статията.

Свободно съдържание[редактиране]

За текстове, които вече са публикувани при условията на свободен лиценз, не винаги е нужно разрешение. Трябва обаче да се уверите, че имаме право да ги публикуваме при условията на Лиценза за свободна документация на ГНУ (ГНУ ЛСД), който важи за цялото текстово съдържание на БГ-Фантастика. В почти всички случаи това означава, че текстовете вече са публикувани при уславията на ГНУ ЛСД, Лиценза на MIT, Лиценза на BSD или пък са обществено достояние.

Свободни файлове[редактиране]

Ако материалът не е текст, а картинка, звук или друг вид файл, публикуван в отворен формат и със свободен лиценз (като GNU FDL, Art Libre, FreeBSD DL, Признание (CC-BY), Признание-Споделяне на споделеното (CC-BY-SA), както и ако авторът му го е отдал като обществено достояние (Public domain), няма нужда да се иска допълнително разрешение, за да се качи. Необходимо е при качването на файла да упоменете автора, лиценза и източника на даденото произведение.

Забележете, че повечето картинки и файлове в Интернет не могат да се ползват в БГ-Фантастика, тъй като това би било нарушаване на авторското право. Тези, които могат да се ползват, си имат изрично уточнение с посочен свободен лиценз. Материали, за които не са посочени условия за копиране, не се приемат тук (но можете да поискате разрешение от автора).

Забележете, че тук не се приемат файлове с разрешение „само за БГ-Фантастика“ или „само за некомерсиални цели“. Разрешението трябва да е за ползване при условията на някой от стандартните лицензи.

Ако вие сте автор (художник, фотограф, чертожник) на илюстративни снимки или графики с енциклопедична значимост, можете да ги публикувате тук, като ви препоръчваме да изберете Лиценза за свободна документация на ГНУ и/или Признание-Споделяне на споделеното (CC-BY-SA). При качването на файла уточнете, че вие сте неговият автор. Ако произведението ви е "производна работа" (ползвали сте чужди подложки или части за основа), трябва изрично писмено разрешение от останалите автори.

Ползване на чужди материали като източник[редактиране]

Ако само ползвате чужди материали за създаване на статия, публикувана в БГ-Фантастика, важат същите правила както при всяка научна публикация: кратки цитати (отбелязани като такива) са разрешени, доколкото илюстрират разглежданите теми; източниците винаги се описват - интернет адрес или публикация, дата, издател, страница. Използваните източници могат да се групират в отделен раздел на края на статията.

Материали от БГ-Фантастика в чужди публикации[редактиране]

БГ-Фантастика поощрява ползването на уики-материалите в чужди публикации, стига да се спазят лицензите. Терминът Документ или Материал в смисъла, използван от лиценза, се отнася за всяка отделна статия или файл, а не БГ-Фантастика като цяло.

В БГ-Фантастика има два вида материали: текстове и файлове.

Текстове[редактиране]

Относно текстовете, всички статии в БГ-Фантастика са публикувани с Лиценза за свободна документация на ГНУ (GFDL). Лицензът позволява текстове от БГ-Фантастика да бъдат използвани (публикувани, копирани, променяни) и другаде (включително с комерсиална цел), стига да се спазват условията на лиценза. Ползването на текстовете ни е безплатно, но може да става единствено при условията на този лиценз, като производните работи попадат под същия лиценз. Това вероятно е най-задължаващото: ползват ли се статии от БГ-Фантастика, дори да са подобрени/преведени, новите версии са свободно достъпни по същия начин, като целта е събраните знания да продължават да са достъпни за обществото.

Пълният текст на лиценза може да прочетете на БГ-Фантастика:Лиценз за свободна документация на ГНУ.

Накратко, ако ползвате наши статии за интернет сайт, дори да сте ги променили, трябва в страницата с текста да се посочи следната информация:

  • че материалът е статия от БГ-Фантастика или нейна производна версия и препратка към страницата тук;
  • датата, от която сте взели текста (тъй като се променя);
  • пълен списък с имената на съавторите (можете да го получите от командата "история", каквато има в горната част на всяка страница);
  • уточнение, че лицензът на статията е GFDL;
  • препратка към локално копие на лиценза, на вашия сайт, което можете да копирате оттук http://www.gnu.org/copyleft/fdl.txt.

(По-накратко: Автор(и), Лиценз и Източник.) Има и други ограничения в Лиценза, например относно криптирането на текстовете, отпечатване на хартиен носител или продажбата им, затова добре си прочетете Лиценза.

Ако само ползвате материали от БГ-Фантастика за създаване на статия, книга, теза и др., важат същите правила както при всяка научна публикация: кратки цитати (отбелязани като такива) са разрешени, доколкото илюстрират разглежданите теми, източниците винаги се описват - интернет адрес на статията, датата (тоест версията, на която се позовавате), препратка към списъка на съавторите (към историята на статията).

За кратки цитати от БГ-Фантастика не сте длъжни да публикувате статията си под същия лиценз. За останалите случаи, ако използвате текстове от БГ-Фантастика, дори и преработени, новата публикация е достъпна при условията на същия лиценз. Ако това не е възможно, нямате разрешение да публикувате нашите материали или техни производни версии.

Файлове[редактиране]

Относно файловете, нещата са различни. Когато ви трябва някой файл (снимка) от БГ-Фантастика, щракнете на снимката, за да се отвори "описателната страница" на снимката. На нея можете да видите какви са условията за ползване. (Ако за някоя няма или не е изрично указано, по-добре не я ползвайте, вероятно нарушава авторски права и ще бъде изтрита.)

Ако снимката е с Лиценза за свободна документация на ГНУ (GFDL), нужно е да се посочат три неща: автор, източник и самият лиценз (както за статиите по-горе). Ако няма достатъчно място под снимката, тази информация естествено може да се добави другаде в страницата, например след края на статията.

Ако файлът е Обществено достояние (Public Domain) само авторът би трябвало да се посочи (или ако не е известен, източникът, напр. NASA).

При друг лиценз трябва да се прочете какви са условията: при всеки случай ще е безплатно и разрешено за комерсиален сайт, стига да се спомене автора, лиценза и източника.

Източници[редактиране]

Тази статия е производна от:

статията Уикипедия:Авторско право в bg.wikipedia.org, към 30 ноември 2006, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: Borislav, 193.41.64.2, 193.110.216.110, Александър, 5ko, Stanislav, 85.217.148.22, Петко, Autumn, Daggerstab