Конференция Младеж, прогностика, бъдеще

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене
Сборникът с резюмета издаден за конференцията

Тази първа по рода си в България футурологична конференция „Младеж, прогностика, бъдеще“ е проведена през м. юни 1975 г. в ГМД „Лиляна Димитрова“ по инициатива на секция „Прогностика и фантастика“ (ранна форма на организационното съществувание на бъдещия клуб „Иван ЕФремов“) под егидата на Клуба на младия научен работник от обществените науки, ръководен от Нансен Бехар и Тодор Петев.

Между изнесените доклади бяха:

 • Бъдещето на масовите комуникации - Д. Станчева (Институт по социология)
 • Ляворадикалният модел на бъдещето - В. Табакова (ИССТ)
 • Ролята на младежта в изменящите се ценностни системи - В. Проданов (ИССТ)
 • Екология и бъдеще - Павел Георгиев (ИССТ)
 • Научната фантастика - фактор за формиране идеологическите възгледи у младежта - Атанас П. Славов (Секция прогностика и фантастика)
 • Научният колектив на близкото бъдеще - Александър Бурмов (Секция прогностика и фантастика)
 • Младежта и кибернетиката - Любомир Радев (Секция прогностика и фантастика)
 • Прогнозиране на урбанизацията - Кирил Кертиков (Институт по философия БАН)
 • Човекът на бъдещето се изгражда днес - Христо Гешанов (Секция прогностика и фантастика)
 • Прогностика и фантастика - Христо Гешанов (Секция прогностика и фантастика)
 • Ролята на некласическата физика за формирането на съзнанието на съвременния човек - Величка Кетипова (Секция прогностика и фантастика)
 • Проблеми на прогнозирането и планирането в медицината - Огнян Груев и Даша Митева (Секция прогностика и фантастика)
 • Кризата в съвременното образование и някои методи като вероятен изход от нея - Румяна Божкова (Секция прогностика и фантастика)
 • Социални аспекти на психо-соматичната регулация - Огнян Груев, Румяна Божкова (Секция прогностика и фантастика)
 • Младежта и развитието на ноосферата - Тодор Ялъмов (Секция прогностика и фантастика)
 • За бъдещето на правото и юридическата наука - Д. Милкова (Институт по право и юридически науки)