Прогностика, фантастика, светоглед (Издателство Партиздат, 1981)

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене
Прогностика, фантастика, светоглед
Произведение: колективна монография по фантастология
фантастология
Prog fant.jpg
Картина: Димитър Янков
Издание: 1

Издателски данни:
Издадено в: България
Език: български
Кога:  1981 г.
Издателство: Партиздат
Формат: 60/90/16
Страници: 260
Тираж: 4 000

Екип:
Съставител: к.и.н. Васил Сивов, Атанас П. Славов
Предговор: Атанас П. Славов, Васил Сивов
Послеслов: к.ф.н. Тодор Петев
Корица: Димитър Янков
Печат: Печатница „Димитър Благоев“

„Прогностика, фантастика, светоглед“ е колективна монография с фантастологични студии. Статиите се характеризират с интердисциплинарен подход към фантастиката като типологична разновидност, изкуство, пронизващо цялата структура на културата. Гледните точки са от позициите на литературознанието, кинознанието, естетиката, социологията на изкуството, културологията и социалната психология.

Съдържание[редактиране]

І. Идеологически измерения на научната прогностика и фантастика[редактиране]

Васил Сивов; Юрий Илков

 1. Прогностика, фантастика, светоглед. - 9 с.
 2. Паралели на песимизма и оптимизма в съвременната научна фантастика. - 14 с.
 3. Направления на идеологическо въздействие. - 25 с.

ІІ. Сценарии на световното бъдеще[редактиране]

Васил Сивов - 31 с.

 1. Как възникна и се разви идеята за световната катастрофа? - 33 с.
 2. Лабиринти на глобания оптимизъм и песимизъм - 47 с.

ІІІ. Утопия, антиутопия, научна фантастика[редактиране]

Валентин Михов - 60 с.

 1. Пораждането на утопичното съзнание - 61 с.
 2. Антиутопията - фронтова линия на идеологическата борба. - 70 с.
 3. Неоутопичната индустрия - опит за спасяване на буржоазния идеал. - 76 с.
 4. Научната фантастика - огледало на крушенията и надеждите на епохата. - 81 с.

ІV.Мит, фантастика, научна фантастика[редактиране]

Атанас П. Славов, Георги Арнаудов

 1. Митотворческата и демитологизиращата същност на фантастиката. - 89 с.
 2. Системно-структурният подход към фантастиката - 89 с.
 3. Оценъчните мутации на фантастичното. - 104 с.

V. Фантастика, религия, светоглед[редактиране]

Юрий Илков - 110 с.

VІ. Пробудените светове (аспекти на пространството и времето в научната фантастика)[редактиране]

Миглена Николчина - 133 с.

VІІ. Безпределният свят на познанието и научната фантастика[редактиране]

(Към спора за научната фантастика в синтеза между наука и изкуство) - Емил Орманов - 153 с.

Публицистика[редактиране]

 • Предговор от к.и.н. Васил Сивов и Атанас П. Славов
 • Послепис от к.ф.н. Тодор Петев