БГ-Фантастика:Малка промяна

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене

Отбелязването на кутийката „Това е малка промяна.“ следва да се използва, когато с направената редакция се внася само повърхностна, бегла промяна в съдържанието на статиятар, като:

 • корекции на правописни и пунктуационни грешки,
 • промени по форматирането и външния вид на статията,
 • преподреждане на текста, без промени по съдържанието, и т.н.

С "малка промяна" се отбелязва версия на статията, която редакторът счита, че не изисква преглеждане от страна на други редактори и не представлява обект на дискусия.

За разлика от нея, голямата промяна е редакция, която следва да бъде прегледана и от другите редактори, които имат отношение към статията, и да получи одобрение с консенсус. С други думи, всяка промяна, дори и в една дума, се счита за голяма, ако се отразява на смисъла на статията.

Разграничаването между големи и малки промени е от значение, понеже редакторите могат да изберат да пренебрегнат малките промени, когато преглеждат Последните промени, влезлите като регистрирани в системата потребители могат дори да направят настройка в предпочитанията си малките промени да не им се показват.

Ако мислите, че има и най-малка вероятност друг редактор да оспори промяната, която правите, то е препоръчително да не я отбелязвате като малка промяна.

В БГ-Фантастика на потребителите, които не са се регистрирали при влизането си, не се позволява да правят малки промени, от съображения за потенциален вандализъм. Възможността за внасяне на малки промени е възприета като още една причина анонимните редактори да се регистрирани.

Кога промените са малки[редактиране]

За малки промени са считат:

 • Поправки на правописни грешки;
 • Обикновено форматиране (замени на малки с главни букви, и други);
 • Форматиране, което не променя смисъла на статията (добавяне на хоризонтални линии, разделяне на параграфи, там където това не води до промяна на смисъла, и други);
 • Очевидни фактологични грешки (например сбъркани години);
 • Оправяне на проблеми с оформлението на страницата;
 • Добавяне на вътрешни препратки;
 • Премахване на вандализъм.

Добре е да се запомни[редактиране]

 • Всяка промяна по съдържанието на страницата, дори и такава, която не изменя представянето в HTML (например добавяне на интервал или нов ред), се третира като промяна от гледна точка на базата данни.
 • Отбелязването на голяма промяна като малка се счита за проява на лош етикет, особено когато промяната е свързана с изтриването на някаква част от текста.
 • В повечето случаи, възвръщането на съдържанието на страница не би трябвало да се възприема като малка промяна. Когато статията е обект на дискусия, и особено когато е назряла редакторска война, е препоръчително промените изобщо да не се отбелязват като малки. Връщането на отявлен вандализъм е изключение от това правило.
 • Вашият потребителски списък за наблюдение визуализира единствено последните промени, направени по наблюдаваните от вас страници, дори и тези промени да са малки. Следователно, малки промени направени след големите ще заемат мястото им в списъка ви за наблюдение. Ако не сте сигурни какви промени са настъпили по наблюдавана от вас страница, разгледайте историята на страницата.
 • Ако по грешка отбележите съществена редакция по статия като малка, би следвало да направите нова "фалшива редакция", с която да отбележите в резюмето, че предишната редакция е представлявала голяма промяна. За да направите фалшива (фиктивна, тривиална) редакция не е достатъчно само да отворите страницата за редактиране и да запишете без да внесете промяна в съдържанието. Не е достатъчно и да добавите интервал или нов ред в края на съдържанието — такива редакции не се записват в базата данни и резюмето към тях се игнорира. Тривиална редакция обаче може да се направи, като се добави допълнителен интервал между две думи или нов ред някъде измежду параграфите на страницата — такива промени се запазват в историята на статията, макар и да не оказват влияние в съдържанието ѝ.
 • Може би си заслужава на беседата на статията да бъдат обсъдени евентуалните разногласия по значимостта на промените, като се внимава да не се стигне до лични нападки. Може да се намери някакво средно положение, и много от редакторите, допринасящи към статията, ще оценят чуждото мнение за това дали се справят.

Изключения[редактиране]

Администраторите могат полуавтоматично да възвръщат последните редакции по дадена страница. Всяко такова "връщане" (rollback) се маркира от уики-софтуера като малка промяна. Това е така, понеже сумарният ефект от направените редакции и връщането е нулев. Целта на този тип връщания е премахването на вандализми, в случаите когато възвръщането след вандализъм следва да се разглежда като малка промяна (и може да се пренебрегне в списъка на последните промени). "Връщането" обаче може да има неблагоприятен ефект, ако потребител, който наблюдава съответната страница, е направил настройката да не вижда малките промени — така в неговия списък ще се появи известие за вандализираната версия на статията, която не е била отбелязана като малка промяна, но няма да се появи известието за евентуално последвалото връщане, отбелязано като малка промяна.

Източници[редактиране]

Тази статия е производна от:

статията Уикипедия:Малка промяна в bg.wikipedia.org, към 30 ноември 2006, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: Borislav, Spiritia, Darsie
<center>
Тази статия е производна от:

статията Help:Minor edit в en.wikipedia.org, към 8 декември 2006, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: ADNghiem501, Uncle G's 'bot, AntiVandalBot, ArmadilloFromHell, Gareth Aus, Calvin 616, D'lin, DocWatson42, Footballrocks41237, Ikiroid, 70.145.13.207, Boulevard, ZetaChiller, Invenio, Meno25, Sdfvfr;lkjmju, Infrogmation, Wilz, Luqui, Sceptre, Yeom0609, Einii, Chcknwnm, Emmett5, Hoboman12, Daverocks, YurikBot (bot), God of Pie, Hyper migits, Crystallina, Amphytrite, Jawrd, Hayvac, Jeffayle, Melophobe, Ellen Smithee, Pollo102, Frankie1969, 203.117.66.237, Falcon9x5, ExiguusNemesis, Xosa, 81.37.195.168, Wereon, Ndavidg, Dipsetnick, Real Name, Omicronpersei8, Tigiot, Triona, Patitomr, Antandrus, Martin g2, Pengguna, *drew, 70.124.100.194, Irishguy, 216.124.230.4, Angr, Mull2mull, Priestenders, AgentPeppermint, Tito-, 216.226.127.120, Shanes, Hgrosser, 69.58.35.151, Destruction 1236, Urzadek

</center>