БГ-Фантастика:Наръчник/Форматиране/Символи

От БГ-Фантастика
Направо към: навигация, търсене
Наръчник на
редактора

В лявата колонка на следващата таблица виждате какви ефекти са възможни. В дясната - как тези ефекти се получават. С други думи, за да изглежда текстът както е в лявата колонка, използвайте командите, които са в дясната.

Как изглежда Какво се въвежда

Ударѐние на гла̀сна бу̀ква: Слѐд уда̀рената гла̀сна въведѐте специа̀лната кома̀нда ̀ така:
а̀, ъ̀, о̀, у̀,
ѐ, ѝ, ю̀, я̀На български ударението е е тежко, а на руски е остро. За руски:
а́, ъ́, о́, у́

Ударѐние на гла̀сна 
бу̀ква

а̀, ъ̀, о̀, у̀,
ѐ, ѝ, ю̀, я̀
Лесен начин - под прозореца за редактиране, има и бутонче ударение. Пишете буквата и след нея го натискате.
а́, ъ́, о́, у́

Умлаути и ударения: (Вижте Creating special characters)

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ

ö ø ù ú
û ü ÿ

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ

Пунктуация:
¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —

¿ ¡ « » § ¶
† ‡ • —

Търговски символи:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤
Индекс: x2

Степен: x2 или x²

  • Вторият метод не може винаги да се ползва, но се препоръчва, когато е възможно (примерно при мерни единици), защото повечето браузъри по-лесно форматират редовете с него.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 хектар = 1 E4 кв. м

Индекс: x<sub>2</sub>
Степен: x<sup>2</sup> or x&sup2;
&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

1 хектар = 1 E4 кв. м
Гръцки букви:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω

&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta;
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu;
&xi; &omicron; &pi; &rho;  &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi;
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Математически символи:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀
⇒ ⇐ ⇓ ⇑ ⇔
→ ← ↓ ↑ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; 
&rArr; &lArr; &dArr; &uArr; &hArr;
&rarr; &larr; &darr; &uarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
  • За да добавите интервали, ползвайте &nbsp;.
  • &nbsp; също забранява преминаването на нов ред, което е полезно за формули.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Сложни формули:
  <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

  • Вижте TeX
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Игнориране на командите за форматиране:
Препратка (<i>към</i>) [[ЧЗВ]]

  • Използва се за текст, който би имал специално значение.
  • Игнорира уики-командите и всичко, което изглежда като HTML.
  • Не променя специалните символи в HTML (буквите с ударения).
<nowiki>Препратка (<i>към</i>)
[[ЧЗВ]]</nowiki>

Коментиране на изходния код:
не се показва в страницата

  • Ползва се за оставяне на бележки за бъдещи редактори.
<!-- това е коментар -->
Изпробвайте наученото в пясъчника и после продължете с наръчника!

Източници[редактиране]

Тази статия е производна от:

статията Уикипедия:Наръчник/Форматиране/Символи в bg.wikipedia.org, към 30 ноември 2006, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: Borislav, 5ko, 213.91.184.25, ИнжИнера, V111P, Darsie, Seddass
<center>
Тази статия е производна от:

статията Уикипедия:Как се редактират страници в bg.wikipedia.org, към 19 януари 2004, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: 5ko, Borislav, 212.198.0.93, 131.220.99.51.
Тази статия е производна от:

статията Wikipedia:How to edit a page в en.wikipedia.org, към 7 декември 2003, под Лиценз за свободна документация на ГНУ.
Автори на оригинала: AxelBoldt, Lee Daniel Crocker, Patrick, Brion VIBBER, Docu, Toby Bartels, Angela, Rotem Dan, Tarquin, Mav, MyRedDice, SGBailey, Jamesday, Scipius, JohnOwens, Wapcaplet, Ahoerstemeier, Camembert, Enchanter, Marumari, Montrealais, Zocky, Eloquence, Mac, 80.194.110.151, Smack, 67.8.166.76, 209.194.45.2, Nikola Smolenski, Zippy, Dysprosia, 130.94.122.xxx, 137.73.175.139, -- April, 0, 38.138, 193.231.96.28, David spector, Christian, Olrick, 213.89.44.203, 169.232.228.243, 207.140.148.33, 130.104.225.109, Tenbaset, LittleDan, Dwheeler, 66.75.177.248, 64.166.62.66, Mpt, 216.63.35.153, 24.186.169.46, Notheruser, Sannse, Nanobug, Bogdangiusca, 24.210.246.52, Skyfaller, 81.203.98.109, Ktsquare, 210.54.35.7, 81.203.104.49, 204.81.7.13, 217.26.67.126, 66.114.203.146, Seglea, 82.40.1.165, 12.86.88.xxx, 144.122.160.xxx, 24.205.7.xxx, 209.158.172.xxx, Uriyan, 142.103.238.209, Hari, 216.250.162.69, 145.243.190.18, 193.62.198.221, Karl E. V. Palmen, 207.172.11.233, 156.17.253.197, 198.142.44.159, 207.21.8.100, Koyaanis Qatsi, Icarus, 64.228.96.34, Mbecker, Ansible, 212.198.0.93, 64.247.70.122, 128.113.195.135, 62.103.252.79, Lir, 65.235.157.174, FvdP, Erik Zachte, 24.29.158.219, Chas zzz brown, Xoder, 202.110.220.14, 156.56.126.173.

</center>